100 millioner kroner til GreenLab

Af Helle Lenschow - Mandag d.11 April 2022 - Kl.14:02

Pengene betyder endnu mere grøn vækst.

Dronefoto over GreenLab Skive. Foto: Skive Kommune.

GreenLab har med de sidste to års vækst skabt flere jobs på Skiveegnen og været medvirkende til øgede forsknings- og uddannelsesaktiviteter. I 2022 kommer der endnu flere kunder og fabrikker til GreenLab, og det kræver investering i udbygningen af GreenLabs interne energiinfrastruktur - SymbiosisNettet.
GreenLab har således fået en kapitaltilførsel på 100 millioner kroner, som skal sikre, at den grønne industripark og udbygningen af SymbiosisNettet fortsat er et meget attraktivt sted at placere en grøn virksomhed. GreenLab står nemlig overfor at skulle imødekomme en stigende efterspørgsel – både i PtX opskalering og fra nye fabrikker, som bidrager til den cirkulære økonomi.
I GreenLabs ejerkreds står Norlys for hovedparten af investeringen. Det understreger, at den grønne dagsorden er central for Norlys, og at GreenLab spiller en vigtig rolle for virksomheden netop her, hvor det er lykkedes at få et offentlig-privat samarbejde til at fungere.
- I Norlys er vi optaget af at bidrage mest muligt til den grønne omstilling – og her spiller ny teknologi og især elektrificering en afgørende rolle. Engagementet i GreenLab er for os en investering i vores fælles fremtid, og vi har store forventninger til de teknologiske og systemiske landvindinger, der kommer til at ske her de kommende år, siger Niels Duedahl, CEO i Norlys. 
- I Spar Vest Fonden ser vi GreenLab som en stor bidrager til lokal grøn vækst, og en yderligere investering i udviklingen af GreenLab støtter op om dette og hjælper med at gøre Skiveegnen til en grøn vækstmotor. Det skaber både flere arbejds- og uddannelsespladser, hvilket vi ser meget positivt på”, siger Fritz Dahl Pedersen, Formand i Spar Vest Fonden.