100 personer ville høre om pavillonen på Knud Strand

Af Thomas Rosenkrands - Tirsdag d.15 August 2017 - Kl.8:41

I Spøttrup ugeavis nr. 31 fortalte vi om arbejdet med at realisere planerne om en ny pavillon ved Knud Strand, og siden da er der sker flere fremskridt i projektet.

Informationsmøde om den gamle pavillon ved Knud Strand. Billedet er leveret af Poul Laursen.

I Spøttrup ugeavis nr. 31 fortalte vi om arbejdet med at realisere planerne om en ny pavillon ved Knud Strand, og siden da er der sker flere fremskridt i projektet.
Først og fremmest har der været afholdt et velbesøgt informationsmøde lørdag formiddag den 12. august kl. 10 på Spøttrup Kro. Her kunne alle interesserede høre nærmere om projektet og dets status. 
- Vi er meget tilfredse med den store interesse, der var for informationsmødet.
Folk blev ved med at strømme ind i lokalet, og vi blev ved med at bære flere stole ind. Til sidst blev pladsen ganske trang, men alle cirka 100 fremmødte blev lukket ind, fortæller Poul Laursen, der er formand for arbejdsgruppen.
Til mødet kunne arbejdsgruppen blandt andet oplyse, at der skal findes 1,6 millioner kroner til realiseringen af projektet. Disse skal findes primært ved at stifte et anpartsselskab, hvor alle interesserede lokale og sommerhusejere kan købe anparter for 5000 kroner stykket. 
Allerede umiddelbart ef-
ter informationsmødet meld-
te de første andelshavere sig på banen. Derfor er arbejdsgruppen fortrøstningsfuld i forhold til at få en stor en stor økonomisk opbakning via andelsselskabet. Samtidig har man sat en første deadline for interesserede andelshavere. Den hedder 31. august, hvorefter man håber at kunne gå i gang med byggeriet. 
Arbejdsgruppen har desuden oprettet facebooksiden Den Gamle Pavillon Knud Strand, hvor alle interesserede løbende kan følge projektets fremdrift.