Årets basar i præstegårdshaven i Rødding

Af Inger Kjær Olsen - Tirsdag d.29 Juli 2014 - Kl.11:48

Igen i år – 21. juni – var der basar i præstegårdshaven i Rødding til fordel for Ydre Mission. Det er en tradition, som går tilbage i hvert fald til 1920; men allerede i 1911 fortælles der i en forhandlingsprotokol for KFUK i Rødding om „en i efteråret afholdt basar“ (dog næppe i præstegårdshaven), hvor der ved „de unge pigers afdeling“ indkom et desværre ikke anført beløb, som tilfaldt KFUK’s hedningemission. Sådan hed det dengang!Den norske missionær Arngeir Langås, som var taler ved basaren i år, fortalte om, hvordan man i dag driver mission, ikke kun ved at forkynde og undervise i kristendom, men også ved praktisk handling. Selv arbejder han for PROCMURA, en afrikansk dialogorganisation, som arbejder for fred ved at bringe muslimske og kristne ledere i samtale.

Begge aspekter af missionsarbejdet tilgodeses ved fordelingen af de 24.000 kr, som blev overskuddet af årets basar. Halvdelen deles mellem de to største danske missionsselskaber, Danmission og Mission Afrika, til deres evangeliserende arbejde. Den anden halvdel deles i mindre portioner til flere projekter, og her ser vi også gerne på, om der er en lokal tilknytning. En del går til PROCMURA, en del til et udviklingsprojekt i Tanzania, hvor Else Højvang, som stammer fra Rønbjerg, arbejder. De resterende portioner går til arbejde for børn via Danmissions projekt Fremtidsbørn, SOS Børnebyerne i Syrien, børnehjemmet Fuglereden i Libanon, et børnehjem i Ghana, hvor Katrine Th. Rasmussen (barnebarn af Gunhild og Tage R.) nu for tredje gang er frivillig medarbejder, og en skole i Bangladesh, hvor Karin Hauge (datter af Lis og Otto H.) i perioder har arbejdet som frivillig underviser. Det er dejligt at kunne sidde og dele penge ud til alle disse gode formål. Alle steder ved vi, at de bliver modtaget med glæde. Derfor: En stor tak til alle, som har medvirket til at skabe overskuddet, til dem, som har arbejdet frivilligt op til og ved basaren, de mange, som har købt, og de mange, også spejdere, som har solgt lodsedler, dem, som har doneret gevinster, ting til salgsboderne og kage til kaffen. Og tak til alle dem, som kom til basaren, lyttede, købte, drak kaffe og var med til at videreføre traditionen for en festlig basareftermiddag i den dejlige præstegårdshave.

På basarudvalgets vegne
Inger Kjær Olsen