Aktiv dag

Af Lasse J Lauritsen - Mandag d.21 Marts 2016 - Kl.12:06

Lihme Pensionistforening afholdt onsdag den 16. marts 2016 årets aktiv dag.

Morgenkaffe i Lokalhistorisk Forenings lokale i Balling.

Lihme Pensionistforening afholdt onsdag den 16. marts 2016 årets aktiv dag.
De startede ved det nye Medborgerhus kl. 9.00 og kørte samlet til Lokalhistorisk Forenings lokale i Balling, Her blev de modtaget af arkivleder Ib Svenningsen og Egon Hørby. Ib fortalte engageret om sit arbejde i arkivet og Egon viste lysbilleder og fortalte om arkivets hjemmeside, hvor man kan finde kort over hele den daværende Spøttrup kommune, Efter kaffen og rundvisning i arkivet gik turen til Lihme Medborgerhus, hvor frokosten ventede. Efter frokost fortalte Else Marie og Erik Lofstad Jensen om deres arbejde med slægtsforskning, der blev givet mange informationer om, hvordan man med et klik på computeren kan finde sine forfædre.
Efter kaffen var der tid til de forskellige former for spil, kort og bob og snakken gik lystelig.
En god dag, hvor der deltog ca. 40 interesserede medlemmer, og som foreningen vil gentage til næste år.