Ambulancerne måtte ud nytårsnat

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.5 Januar 2021 - Kl.7:49

Nytåret bød på samme antal ambulance-udrykninger som sidste nytår.

Akutlægehelikopterne var i luften en gang nytårsnat. Foto: Region Midtjylland.

Det danske akutberedskab har med 982 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter overordnet set haft et nytår med samme travlhed som sidste nytår.
Tal fra landets fem regioner er indsamlet af Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral, og her lyder meldingen, at den samlede travlhed har ligget under normalen. Tallene er opsamlet fra kl. 18.00 nytårsaften og frem til 06.00 nytårsmorgen.
Der blev 1045 gange ringet 1-1-2, hvor det har handlet om akut sygdom eller tilskadekomst. Det er færre gange end sidste nytår, hvor 1.279 ringede 1-1-2. 
Det udløste 982 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler. Det er færre end sidste år, hvor der var 994 kørsler. Akutlægehelikopterne var i luften 1 gang, mens forsvarets redningshelikopter var i luften 2 gange. Det er samlet set færre flyvninger end sidste nytår, hvor akutlægehelikopterne havde 4 flyvninger.
På landsplan melder Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral desuden om 36 udrykninger, som de fem AMK-Vagtcentraler har vurderet til at være på grund af fyrværkeri. Dermed er der her tale om et fald i forhold til sidste nytår, hvor tallet var på 45.
Af de skønsmæssigt 36 fyrværkeri-relaterede udrykninger kørte 12 udrykninger til øjenskader og 22 udrykninger til håndskader. Sidste nytår var der henholdsvis 15 udrykninger til øjenskader og 20 udrykninger til håndskader.
På en nytårsaften er der cirka fire gange flere opkald til 1-1-2 om skader og sygdom, sammenlignet med en almindelig dag. Hovedparten af 1-1-2 opkaldene bliver typisk modtaget i tiden efter midnat.
Det er AMK-Vagtcentralerne (AMK står for Akut Medicinsk Koordinering, red.), der modtager alle sundhedsrelaterede opkald, som viderestilles fra politiets alarmcentral. På AMK-Vagtcentralerne sidder sundhedsfagligt personale, der modtager, vurderer og prioriterer de mange opkald. Ved nogle af opkaldene er der alene behov for råd og vejledning og ikke nødvendigvis en udrykningskørsel med ambulance.