Arbejdet ved Ålbæk skrider frem

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.4 Januar 2022 - Kl.9:20

I sit nyhedsbrev fra december ser bestyrelse i Ålbæk Anker og Landingsplads tilbage på et spændende år, hvor der blandt andet kom svar i november fra Kystdirektoratet.

Foto: Her indvies slæbestedet i 2020. Foto: Kim Jacobsen.

Svaret var en tilladelse til at bygge et garnklargøringshus. Nu skal der søges to sidste tilladelse ved Skive Kommune, og herefter følger en fire ugers klagefrist, hvorefter byggeriet forhåbentlig kan gå i gang. Foreningen er i gang med at indhente tilbud fra håndværkere, og bestyrelsen håber på en del frivillig hjælp, så økonomien kan hænge sammen, grundet de stigende materialepriser. Bestyrelsen er enige om at vente med at påbegynde byggeriet til foråret 2022.
Pro-Vins Aps starter efter nytår med at søge fonde til finansiering af kystsikring foran fiskehusene. Rådgivningsfirmaet Cowi har beregnet et prisoverslag på 375.000 kroner for projektet. Der er stor velvilje til projektet fra Skive Kommune.
Der er blevet taget rigtig godt imod slæbestedet, som er blevet brugt flittigt af både medlemmer af foreningen samt besøgende turister i 2021. På de tilbagemeldinger bestyrelsen får, hører man, at slæbestedet har en fin hældning, og at det er nemt at komme til at bakke personbil og bådtrailer ned. Indtil nu har man således ikke konstateret fejl og mangler på slæbestedet, men bestyrelsen modtager naturligvis gerne idéer og forslag til forbedringer.