Biogassen skal udvides i Kåstrup

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.11 Oktober 2022 - Kl.8:55

Greenlab Skive Biogas ApS har søgt om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen er søgt til udvidelse/ændring i forhold til eksisterende miljøgodkendelser for biogasanlægget i Kåstrup. Der søges om godkendelse til etablering af yderligere to industritankanlæg, forøgelse af eksisterende opsamlingsplads ved industritanke med 54 m3 og etablering af nødkompressoranlæg i eksisterende container, der samtidigt forlænges. Indtil den 20. oktober kan alle borgere få tilsendt et udkast til miljøgodkendelsen og komme med deres input til planerne i foroffentliggørelsen, som finder sted nu.
Alle, der vil se ansøgningsmaterialet, kan kontakte Skive Kommunes Teknik og Miljø forvaltning, og det er også hertil kommentarer på godkendelsen skal sendes til. Er du interesseret i at få tilsendt udkast til afgørelse om miljøgodkendelse, når dette er udarbejdet, skal du kontakte forvaltningen senest 20. oktober. Du har mulighed for at kommentere på udkastet. Frist for kommentarer til udkastet er inden 2 uger, fra du har modtaget udkastet.