Børnehavebørn fra Hem skal lege med kulturen

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.11 Juni 2019 - Kl.10:09

Flere børnehavebørn fra Skive Kommune kommer helt tæt på de lokale kulturaktiviteter, når Danmarks største enkeltstående børnekulturprojekt LegeKunst rulles ud i 18 kommuner.

Lokalt deltager Hem Børnehave og Skole i det store projekt LegeKunst.

Flere børnehavebørn fra Skive Kommune kommer helt tæt på de lokale kulturaktiviteter, når Danmarks største enkeltstående børnekulturprojekt LegeKunst rulles ud i 18 kommuner. Lokalt deltager følgende fire daginstitutioner: Lærkereden, Apoteker Nordgaards Børnehave, Daycare Nord samt Hem Børnehave og Skole.
Med en samlet projektramme på 70 millioner kroner og med 25 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden vil Kultur­prinsen, der er et Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur i Viborg, bringe de yngste børn tættere på kulturen og forske i, hvad mødet med kunst og kultur i hverdagen betyder for børnene og deres dannelse. Samtidig vil et tæt samarbejde med uddannelses­institutionerne sætte nye pædagoger i stand til at lege på helt nye måder. I LegeKunst vil dagplejere, personale i vuggestue og børnehave, forskere og pædagoguddan­nel­ser arbejde sammen om at fremme de yngste børns leg og kreativitet.

Læs mere i avisen ...