Borgere vil redde Ramsings købmand

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.26 April 2016 - Kl.11:58

Min Købmand i Ramsing skal forsøges reddet via blandt andet anparter.

Min Købmand i Ramsing skal forsøges reddet via blandt andet anparter. Det besluttede borgerne i byen forleden, da der var borgermøde om købmandsbutikkens fremtid. På mødet skulle det undersøges, og der er opbakning til at køre butikken videre på borgeranparter, og det er der. Ved mødets afslutning havde cirka 40 borgere tegnet anparter til 3000 kroner stykket. Der skal dog samles flere penge endnu, og i alt skal der skaffes en startkapital på 400.000 kroner.
Udover anparterne undersøges også fonde. Der arbejdes med tre mulige drifsløsninger, og to købmænd har indtil nu vist interesse for at drive butikken. Endnu er intet besluttet.
Er der ikke skaffet penge nok til startkapitalen den 16. maj, får borgerne deres penge retur.
Den 27. april kan alle, der vil bakke op om købmandsprojektet, tegne anparter eller give tilskud i Ramsing. Det sker i Onsdagshuset på skolen om aftenen.