Borgergrupperne mødtes om atomaffald

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.31 Januar 2017 - Kl.8:19

Mellemlageret er nøglen til en ansvarlig håndtering af det atomaffald, der især stammer fra forsøg på det nu nedlagte forskningscenter Risø, mener Morads.

Borgergrupperne var til orienteringsmøde forleden.

Mellemlageret er nøglen til en ansvarlig håndtering af det atomaffald, der især stammer fra forsøg på det nu nedlagte forskningscenter Risø, mener Morads, der forleden havde samlet borgergrupperne til koordineringsmøde, før den endelig politiske beslutning om affaldet snart tages. I 2015 besluttede Folketinget at undersøge muligheden for etablering af et mellemlager til det danske atomaffald. Folketinget ønskede at få afdækket fordele og ulemper ved et mellemlager. I løbet af 2016 er en række undersøgelser blevet gennemført. Borgergrupperne har fulgt processen tæt og borgergrupperne konkluderer på den baggrund, at den mest ansvarsfulde måde at håndtere det danske atomaffald på, er at etablere et mellemlager som led i et samlet, langsigtet koncept. 
Borgergrupperne mod nedgravning af atomaffald er fra Skive, Thyholm, Bornholm, Kerteminde og Lolland.