Borgermøde på Ramsing Skole

Af Halfdan Buizer - Tirsdag d.7 November 2017 - Kl.10:38

Søndag morgen mødtes 55 borgere fra Sydvest Salling, til borgermøde på Ramsing Skole.

På borgermødet i Ramsing blev der kommunikation og udvikling blandt de voksne, imens børnene kunne lege i hallen. 

Søndag morgen mødtes 55 borgere fra Sydvest Salling, til borgermøde på Ramsing Skole. Tidspunktet var valgt efter, at børnefamilier også havde mulighed for, at deltage i mødet. Fokusset var at skabe dialog og inddragelse af borgerne. Mens de voksne var til møde, kunne børnene fornøje sig med at lege i hallen, tegne, male eller se film i ungdomsklubbens lokaler. Efter morgenkaffen, orienterede Suzanne Ditlevsen, som er konsulent for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, om samarbejdsmulighederne i Landsbyklyngen Sydvest Salling. 

Læs mere i avisen ...