Borgerne gør klar til spaden

Af Helle Lenschow - Mandag d.29 Marts 2021 - Kl.11:36

Første spadestik til Hvidbjerg Aktivitetshus på vej.

Humøret er højt i lokalområdet, hvor borgerne i mange år har ønsket et nyt samlingssted.

I Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening er humøret som fortalt i ugeavisen forleden højt. Efter syv års slid og slæb er det en realitet, at planerne om et aktivitetshus i Hvidbjerg ved siden af vuggestuen og børnehaven kan føres ud i livet. Udover den afgørende økonomisk støtte fra Skive Kommune og Spar Vest Fonden til aktivitetshuset, er den lokale opbakning ikke mindre end enestående. Det kommer blandt andet til udtryk ved en lillehalv millioner kroner i lokale private bidrag samt yderligere cirka 150.000 kroner fra lokale virksomheder. Pengene skal gå til aktivitetshuset, men også projektet Det Grønne Springbræt på de tilstødende arealer.
Men det er ikke kun penge, borgerne fra Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup investerer i projektet. Det er også tid. Gennem hele forløbet har der været afholdt en række informationsmøder og ikke mindst et udviklingsseminar over flere mødedage faciliteret af DGI, hvor forskellige brugergrupper fik lejlighed til at give input til husets indretning. Senest har mange hjulpet med husstandsomdeling af informationsfoldere og flere deltog i en lokalt arbejdsdag, hvor den kommende byggeplads blev ryddet under corona-sikre foranstaltninger.
Ambitionerne er høje i Hvidbjerg og derfor fortsætter fundraisingen til aktivitetsområdet Det Grønne Springbræt, som støder op til aktivitetshuset. Nordea-fonden har set potentialet og bevilget 250.000 kroner til udearealerne, hvor børn og unge kan boltre sig i naturen med at studere insekter, bevæge sig i sansehaven, dyrke grøntsager, plukker frugter, spille boldspil, lave bålmad og anden socialt samvær. Udearealet vil blive indrettet med informationstavler, der viser en oversigt over og vejen til lokalområdets øvrige naturområder. En kort tur på 650 meter leder besøgende ned i Den gl. Grusgrav, hvor man kan overnatte i shelter. Hesteinteresserede kan parkere på tilhørende parkeringsplads og benytte ridestierne de kun 2 kilometer til Hvidbjerg Plantage, hvor der er endnu flere ridestier. Er man til langfart, kan man passende orientere sig på informationstavlerne om Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig og blandt andet gå, cykle, løbe eller ride de knap 5 kilometer til Flyndersø.
Arbejdsgruppen håber på at fundraise de sidste midler i løbet af de næste tre måneder, så både udearealerne og aktivitetshuset kan indvies samtidig i det tidlige efterår 2021.