Brødrene Madsen - Boe, Kim og Per - bygger biogasanlæg lige uden for bygrænsen i Balling

Af rj - Mandag d.26 Maj 2014 - Kl.11:20

Brødrene Madsen - Boe, Kim og Per - er i fuld gang med at bygge biogasanlæg lige uden for bygrænsen i Balling.Det var 2 lokalt opstillede politikere onsdag omkring for at høre mere om.
Det drejer sig om den 24-årige Lasse Quvang Rasmussen der stiller op for Socialdemokraterne til det netop overståede Europaparlamentsvalg som blev afviklet søndag, og Anne Paulin der er født og opvokset i Hindborg og stiller op som spidskandidat for Socialdemokraterne i Skive-kredsen ved det kommende folketingsvalg. 
Begge blev kyndigt indført i visionerne for det nye biogasanlæg ved Balling af brødrene Madsen, som på sigt vil skabe vækst og en stabil indtægtskilde, samt gavne miljøet og ikke mindst give en renere tilgang til at gøde markerne for landmændene.Det imponerende biogasanlæg under opførelse i Balling af Brødrene Madsen

Begge kandidater var  imponerede over brødrenes idérigdom og innovation af ny teknik, og ikke mindst dets gavnlige indflydelse på naturen, og for at de tilknyttede landmænd fremover vil kunne få en procesforbedret gylle til spredning med langt færre lugtgener.
Se indslaget med de 2 unge kandidater - og brødrene Madsen - på vores hjemmeside under videoklip.