Corona udsætter møde om Lems nye køkken

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.26 Maj 2020 - Kl.7:24

Udvalget for Ældre ønsker at etablere et produktionskøkken og omklædningsfaciliteter på Lem Plejecenter.

Der er afsat 1.700.000 kroner til projektet, hvoraf 1.000.000 kroner er afsat til produktionskøkken, og 700.000 kroner er afsat til omklædningsfaciliteter. Der blev i 2019 afholdt licitation på opgaven. Der indkom tre tilbud, og udvalgte tilbudspris var en merudgift på cirka 800.000 kroner.
I december sidste år besluttede Udvalget for Ældre derfor, at der skulle gennemføres et nyt udbud af opgaven med etablering af produktionskøkken og personalefaciliteter på Lem Ældrecenter. Derfor har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med Teknisk forvaltningen arbejdet på en yderligere gennemgang af projektet for at vurdere, hvilke elementer, som kunne ændres eller udelades. 
I projektgruppen har man afholdt to møder, hvor man har forsøgt at tilpasse projektet til det oprindelige oplæg med tillæg af enkelte arbejdsmiljørelaterede ønsker fra personalet.
Der er på denne baggrund udarbejdet et planforslag og aftalt et møde, hvor dette skulle gennemgås med ledelsen og interessenter med henblik på at skabe enighed omkring forslaget
Imidlertid indtraf nedlukningen af samfundet i forbindelse med håndtering af COVID-19, hvormed det planlagte møde blev udskudt.Parterne forbereder sig på at kunne afvikle et online møde. Dette ud fra et hensyn til, at der skal sendes et udbud ud inden sommerferien, såfremt byggeriet af produktionskøkkenet skal afsluttes i 2020.
Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android