Da Ramsing fik egnens første forsamlingshus

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.3 December 2019 - Kl.9:12

Det nye nummer af Mølposen er nu udgivet.

Ramsing forsamlingshus omkring 1918.

Mølposen er et medlemshæfte, som Spøttrup Lokalhistoriske Forening udgiver hvert år. Samtlige medlemmer af foreningen får det, og alle andre kan købe det for en halvtredser på arkivet i Ramsing.
Stifterne af Spøttrup Lokalarkiv tilbage i 1973, skolelederne Hans Eriksen, Lihme og Jens Peter Hansen, Ramsing samt lærer Ib Svenningsen, Lihme, udgav i årene 1978-1985 Mølposen 4 gange, hvorefter den lå stille i 34 år. Så i 2016 syntes bestyrelsen for den lokalhistoriske forening, der er en moralsk, praktisk og økonomisk støtteforening for arkivet - og som savnede Skiveegnens Jul, der var stoppet et par år før, at der manglede noget. 
Da foreningen, der blev oprettet i 2006, ifølge sine vedtægter tilligemed havde en forpligtelse til at formidle noget af al den viden, som arkivet og den selv ligger inde med, var det oplagt at genoptage udgivelse af Mølposen. Det skete så for 4 år siden, og nu udkommer således Mølposen nr. 8.
Mølposen falder fint i tråd med, at de i tidligere Sallingsund Kommune hvert år udsender deres Sallingsund Arkivpost - og i tidligere Sundsøre Kommune hvert år laver en årskalender med forskellige lokalhistoriske temaer.

Læs mere i avisen ...