Danmark for folket! - om foreningslivets start i en svær tid

Af rj - Tirsdag d.13 Maj 2014 - Kl.11:10

At være skabt i en tid, hvor Danmark var besat,- hvor „tysken“ endnu regerede over vores del af verden,- er noget Balling-Volling Pensionistforening deler med mange andre foreninger i Danmark. Danskerne havde kort og godt brug for at finde noget at samles om.

 


Og som de fleste foreninger fra den tid, kom det, vi kender som Balling-Volling Pensionistforening, fra rødderne,- danske arbejdere med et fælles mål om at forene kræfterne til et fælles bedste. Målsætningen fra start af var, at det skulle være økonomisk overkommeligt for alle at deltage. Og med et startkontingent i 1944 på 1 kr. fik den nyetablerede Balling-Volling Aldersrente og Invalideforening hurtigt mange medlemmer.
Anledningen til dagens snak med den nuværende formand Hans Dahl er det kommende jubilæum i foreningen, hvor de første 70 år skal fejres. Det bliver festligholdt d. 26. Maj, nøjagtigt på stiftelsesdagen fra 1944. Og programmet for dagen bliver indholdsrigt og oplysende – og ikke mindst festligt!

Og hvordan var det så – dengang?

„Jo, eksempelvis blev man i 1954 inviteret til Rødding, men det var lidt langt væk, så bestyrelsen besluttede at se tiden lidt an. Så i 1956 afviklede man så turen til Rødding og 57 medlemmer deltog“, fortæller Hans Dahl med et stort smil. Det viste sig dog at være en god idé med 1-dages turene, så i de følgende år blev de hyppigere – og udvidede sig i 1980 til 2 dage i Sønderborg og senere – i 1988 – den første 3-dages tur med Skagen som mål
Desuden har man sammen med andre foreninger været til store forestillinger i eksempelvis HerningHallerne, hvor man har overværet store stykker som Sound of Music, My Fair Lady m.fl.
Nu om dage er der også kvinder i bestyrelsen,- noget som ville have været ganske utænkeligt i eksempelvis ’50erne, hvor sammensætning af bestyrelsen var 5 mandspersoner, hvoraf de 4 skulle komme fra „arbejderklassen“. „Men sådan er det jo slet ikke i vores tid“, understreger Hans Dahl, og fortæller at foreningens medlemmer kommer fra alle dele af samfundet - og af begge køn, med en pæn vægt på tidligere gårdmænd...

Du kan få mere af Hans Dahls historie om „gamle dage“i vores NetTV – www.spottrup-ugeavis.dk/videoklip