De første vest for Storebælt

Af Ture Damtoft - Tirsdag d.10 Januar 2017 - Kl.11:09

Skive Tekniske Gymnasium er, som den første skole vest for Storebælt, blevet tildelt certifikatet for videnskab og talent.

Fra venstre ses Anne Fruergaard Pedersen, Rüveda Yuce og Helle Ransborg Svenningsen med certifikatet som bevis på Skive Tekniske Gymnasiums bedrift.

Skive Tekniske Gymnasium er, som den første skole vest for Storebælt, blevet tildelt certifikatet for videnskab og talent.
Certifikat for Science og Talent hedder det på nydansk, og æren skyldes ikke mindst de dygtige elevers indsats.
Anne Fruergaard Pedersen arbejdede med bioaktive stoffer, og var sammen med seks andre ambassadører fra klassen blandt andet på besøg på Foulum Institut for Agroøkologi i Aarhus.
- Det var et megaspændende projekt, hvor vi blandt andet fik oplæg fra en seniorforsker og arbejdede sammen med en laborant og ph.d. studerende. Vi arbejdede med biotek indenfor bioaktive stoffer, især mælk, siger Anne Fruergaard Pedersen, der sammen med gruppen fremlagde resultaterne for resten af deres klasse.
Et andet projekt handlede om malaria og sygdomsbekæmpelse.
- Vi arbejdede med parasitter, og hvilken medicin der benyttes for at bekæmpe sygdomme spredt af malariamyggen. En ph.d. studerende gav os den basale viden om parasitter, og anden del af projektet foregik på Syddansk Universitet i Odense, hvor det handlede om sygdomsbekæmpelse, siger Rüveda Yuce, der var i Sorø Science Talenter, som en del af projektet.
Elevernes præstationer er en del af kravet om, at skolen deltager i videnskabs arrangementer.
- Vi har forpligtet os til at deltage i nationale konkurrencer og events (begivenheder, red.), og samtidig gør vi en stor indsats for at overbevise vores elever om at lave deres studieretningsprojekt i samarbejde med universiteterne, siger Helle Ransborg Svenningsen, der underviser i bioteknologi og er talentvejleder ved Skive Tekniske Gymnasium.