Det gamle Rødding - Landbruget

Af Lasse J Lauritsen - Onsdag d.28 Oktober 2015 - Kl.9:53

68 var mødt op i Rødding Sognehus, for at høre Åse Nymann fortælle om landbruget i gamle dage.

68 var mødt op i Sognehuset for at høre Åse Nyman.

68 var mødt op i Rødding Sognehus, for at høre Åse Nymann fortælle om landbruget i gamle dage. Åse fortalte meget levende om livet som barn i krigsårene, og om hvordan det var for hendes forældre, at drive et husmandssted. Foredraget blev krydret med billeder fra lokalhistorisk arkiv, hvor man så Åse, hendes forældre,bedsteforældre og billeder af hestene der trak vognen. Det frembragte morskab at se Åse som en lille pige med sløjfe i håret.
I 1937 brændte Spøttrup, og 600 tdr. land blev udlagt til mindrebemidlede mennesker, som kunne søge om, at få et af de 26 statshusmandsbrug. Der blev trukket lod om de 26 grunde, og Åse`s forældre fik et af dem på nuværende Nørremarken. Til hver statshusmandsbrug hørte der et stykke frugthave, og på 1 tdr. land blev plantet 280 frugttræer. Æblerne blev solgt til Gaza i Holstebro, og et år leverede faderen 600 kasser æbler. Husmændene købte i fællesskab en giftsprøjte, som blev trukket af heste, så det må have været en betydelig indtjeningskilde. Men frugteventyret fik en ende, og mange frugttræer blev revet op, da der ikke længere var penge i det. Der hvor der nu er oprettet pomet for æbler, blomme, kastanjer og nødder, er på jorden, fra nogle af de gamle frugthaver.

Læs mere i avisen ...