Donationer efter julestue

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.4 Februar 2020 - Kl.14:08

Dronning Dagmar Søsterloge nr. 22 uddelte i weekenden fem donationer til 8000 kroner.

Fv: Overmester Kirsten Qvistgaard Hansen , Jørgen Breum fra Sindhuset, Kirsten Grove Kristensen fra Børns Voksenvenner, Aage Øster Klovn, pårørendevejleder Kirsten Fiil fra Cafe Solstrejf, Gert Moltzen fra Børns Voksenvenner, demenskoordinator Katrine Frandsen Eberhardt fra Cafe Solstrejf, leder Bent Sørensen Veteran Café, formand for julestuen Birte Greve Christensen, næstformand Jørn Bukhave Nielsen fra Veteran Café.

 

Dronning Dagmar Søsterloge nr. 22 uddelte i weekenden fem donationer til 8000 kroner.
Pengene kom ind til logens årlige julestue, og overmester Kirsten Qvistgaard Hansen sender en stor tak til alle, som har givet et bidrag til de i alt 40.000 kroner, der blev delt ud.
De gik i portiioner af 8.000 kroner til Værestedet Sind, Børns Voksenvenner, Cafe Solstrejf, Aage Øster/ klovn og Veteran Caféen i Skive.


Værestedet Sind fordi de giver mange mennesker mulighed for at mødes også uden for det offentlige system. Her gør man et stort stykke arbejde, som
brugerne kan have svært ved at modtage andre steder. 
Børns Voksenvenner fordi de virkelig betyder noget for de børn, der er så heldige at få en voksenven. Der er ofte flere børn, der ønsker at få en voksenven, 
end der er mulighed for at give en voksenven. 
- Vi håber med vores donation at kunne være med til at give børnene og deres voksenvenner flere gode oplevelser, siger Kirsten Qvistgaard Hansen.
Cafe Solstrejf fordi de er et af de få tilbud, der er til folk med hukommelsesproblemer og deres pårørende. Cafeen er brugerfinansieret, og har derfor ikke
mange midler i det daglige. 
- Vi ønsker med vores donation at give Cafeen og dens brugere lidt flere muligheder for meningsfyldt samvær, siger Kirsten Qvistgaard Hansen.
Aage Øster er klovn og har i mange år samlet penge ind ved løb til bl.a. Hospitalklovnene, som han har et godt samarbejde med. Han har dog også selv
haft projekter med kontakt til ældre og demente, men dette er nu forsvundet ved nedskæringer fra kommunen. 
 

Læs mere i avisen uge 6