Nu kommer der skub i energi-renoveringen i Skive Kommune

Af Navn - Tirsdag d.2 September 2014 - Kl.11:40

I et nyt projekt samarbejder EnergiMidt og Energibyen Skive om at hjælpe borgerne til en bedre energiøkonomi.

Vi bruger ca. 40% af vores energi i boligerne, hvor en stor del går til varme. Derfor er energirenovering af de private boliger også en væsentlig del i det overordnede mål i Skive Kommunes Klima- og Energistrategi. Mange har allerede sparet meget ved at reducere energiforbruget gennem omstilling til vedvarende energikilder og bedre isolering. Nu er tiden kommet til at inspirere flere borgere til at gøre det samme.
„Det nye projekt er et kærkommet initiativ til at sætte skub i energibesparelserne. Vi har med glæde fulgt udviklingen på Fur, hvor 
EnergiMidt et stykke tid har sørget for en bedre energiøkonomi hos borgerne. Derfor er vi også meget glade for, at det er lykkedes at skabe et samarbejde mellem EnergiMidt og Energibyen Skive om at udbrede de gode erfaringer fra Fur til Salling og resten af Skive Kommune“, udtaler borgmester Peder Christian Kirkegaard. 

Kernen i projektet er, at borgerne får tilbudt et gratis energitjek med forslag til energirenoveringer. Den kan handle om forslag til, hvordan huset kan isoleres noget bedre, hvilken form for energikilde, der vil være hensigtsmæssig i fremtiden, herunder om det kan betale sig at investere i solceller, solvarme, biomassekedler, varmepumper eller blive tilsluttet det lokale fjernvarmenet.
Projektet finansieres af EnergiMidt og Skive Kommune i fællesskab, og startskuddet går 1. september 2014. I første omgang bliver tilbuddet givet til to landsbyer, Rødding og Durup, og til et område i Skive. Projektet understøtter kommunens virksomhedsplan, „Sammen ad nye veje“ og Skive Kommunes Erhvervspolitik. 

FAKTA 

Erfaringerne fra bl.a. Fur viser besparelser efter 2 år på op til :
  23% elbesparelse, 
  16% varme-besparelse
  25% CO2 besparelse
  24% flere vedvarende energianlæg
  74.000-150.000 kr. i invest. pr. bolig