Fællessangen skal undersøges i Lihme

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.5 Januar 2021 - Kl.7:45

Kan sangen samle et lokalsamfund og skabe udvikling?

Lihme har fået penge til at undersøge fællessangen.

Lihme Borgerforening har fået 185.000 kroner fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Pengene skal bruges til et projekt  om fællessangen som facilitator for udviklingsprocesser -og udviklingsprocesser som genstand for nye fællessange og fællessangsformater.
Projektet behandler fællessangens evne til at samle og skabe nærhed i landsbyen Lihme, og hvordan dette overføres i et fælles udviklingsarbejde. Projektet vil udforske, hvad fællessange kan i udviklingsprocesser, for hvem og hvornår - med udgangspunkt i den kreative procesgang og i begrebet polaritet i opgaveformulering, ideskabelse, ideudvælgelse og ideudvikling. Helt specifikt vil projektet undersøge, hvad der sker, når man afdækker den enten/eller tænkning (polariteter, red.), der altid er i spil både mellem grupper og internt i grupper? Hvor i den kreative proces og i udviklingsprocessen kan fællessangen spille ind, og hvordan og hvorfor?
Processen vil munde ud i en visionssang for Lihme og en udgivelse i form af et sanghæfte, bestående af en samling sange, som på hver sin måde er funderet i situationer, eksistenser, problemstillinger, polariteter, forandringer og forvandlinger i lokalmiljøet.

Lokal nærhed
I alt er der delt cirka to millioner kroner ud via puljen i Midtjylland, hvor ni projekter får støtte. I alt var der 138 ansøgere til Landdistriktspuljen, hvor 36 projekter i hele landet har fået støtte på 8,2 millioner kroner.
- Det er glædeligt at se, at der rundt om i landet bliver arbejdet aktivt med forskellige måder at få nærheden tilbage i landdistrikterne. Derudover glæder det også udvalget, at der har været så mange gode ø-projekter, som har handlet om vital infrastruktur. Fx købmandsbutikker, tankanlæg og havne, der alle i høj grad medvirker til opretholdelse af øsamfundene, siger formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen Finn Jorsal.
De støttede projekter er udvalgt af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen bestående af formand Finn Jorsal samt Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Niels Natorp.