Familier ønsker en udvidet åbningstid for børnepasning i Vestsalling

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.29 Januar 2019 - Kl.9:12

Det gamle forsamlingshus i Rødding dannede hyggelige rammer for over 90 deltagere fra de fem sogne Krejbjerg, Rødding, Vejby, Lihme og Lem, da fremtidens landsbyer var i fokus forleden lokalt.

Det gamle forsamlingshus i Rødding dannede hyggelige rammer for over 90 deltagere. Foto: Claus Mikkelsen, Lihme.

Det gamle forsamlingshus i Rødding dannede hyggelige rammer for over 90 deltagere fra de fem sogne Krejbjerg, Rødding, Vejby, Lihme og Lem, da fremtidens landsbyer var i fokus forleden lokalt. Borgmester i Skive Kommune Peder Chr. Kierkegaards indlæg handlede om Skive Kommunes landdistriktspolitik, hvor han betonede vigtigheden af at føre en decentral politik. Et andet vigtigt emne var områdefornyelserne, hvor der blev redegjort for at starte i nye områder.
Formanden for Landsbyudvalget i Skive fastslog, at udvalget vigtigste opgave var at uddele penge til initiativrige borgere, der var parate til at yde en frivillig indsats for det område, de boede i. Arne Bisgaard opfordrede borgene til at gå sammen om at skaffe finansiering til huskøb i landsbyerne, da pengeinstitutterne var mere optaget af at hjælpe andre kunder med hvidvaskning, der medfører store tab for det danske samfund.
Direktør for KUE-afdelingen Skive Kommune Anders Rask redegjorde for landsbypolitikkens vigtigste områder og om ansøgningsmulighederne i kommunens forskellige puljer. Han sluttede af med opfordring til at henvende sig, hvis man havde ideer til at starte udviklingsprojekter.

Læs mere i svisen ...