Flere borgere skal i job

Af Helle Lenschow - Torsdag d.30 Januar 2020 - Kl.11:51

Bustrup Hovedgård vil med projektet Rummelig imidt skabe jobåbning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Foreningen Bustrup Hovedgård vil hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job.

I projektet ønsker Bustrup derfor at samarbejde med Jobcenter Skive om at inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Hovedgården er et selvstændigt privat socialt tilbud – herunder opholdssted og dagskole. Opholdsstedet Bustrup er et opholdssted for forskellige unge, og opholdsstedet Jupiter er et opholdssted for piger og unge kvinder. Dagskolen på Bustrup er en specialskole, hvor der arbejdes med at uddanne og udvikle sårbare unge mennesker. Derudover rummer Bustrup hovedgård et galleri og fitnesscenter, der er åbne for almenheden samt den socialøkonomiske virksomhed Café Borgen.
Det kommende projekt Rummelig imidt har blandt andet til formål at mobilisere flere virksomheder til at tage et socialt ansvar, at gennemføre indslusningsforløb for borgere, så de i samarbejde med en virksomhed kommer i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet, og at vidensdele resultaterne i kommunalt regi med henblik på at give direkte inspiration til kommunerne i deres arbejde med borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Samarbejde udvides
Bustrup og Jobcenter Skive har længe samarbejdet om borgere, der ikke længere har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Bustrup har i dag virksomhedspraktikanter og ressourcesvage borgere og kan via projektet øge muligheder for at skabe jobs til udsatte borgere. Projektet har til hensigt at give Skive Kommune flere muligheder til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for særlig udsatte grupper.
Målet med projektet er at øge antallet af borgere, der kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet – herunder at borgere efter endt forløb kan udredes til kommende arbejde. Deltagerne skal henvises via Jobcenter Skive, og projektet forventes at starte primo 2020.
Bustrup Hovedgaard har ansøgt om 3 millioner kroner for hele indsatsperioden. Projektet forventes at have en egenfinansiering på 50 procent. Den øvrige finansiering kommer fra EU’s socialfond samt Region Midtjyllands Erhvervsfremmemidler.

Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android