Flere medlemmer i kunstforening

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.29 Januar 2019 - Kl.9:06

Forleden afholdt SpøttrupCirklen sin ordinære generalforsamling på BizzArt i Rødding.

Foreningen trækker mange aktiviteter til Rødding og BizzArt.

Forleden afholdt SpøttrupCirklen sin ordinære generalforsamling på BizzArt i Rødding. 25 medlemmer mødte op og hørte om forløbet af året 2018 gennem beretning fra formand og kasserer. Foreningen har en voksende medlemsskare på nu 80 medlemmer, hvoraf halvdelen er såkaldte oplevelsesentrepenører, og dermed har mulighed for at udstille på Galleri BizzArt og sælge deres kunst i butikken. Det påpegedes, at betaling af huslejen i BizzArt og dermed foreningens eksistens, hviler fuldstændig på kontingentbetalingerne, da foreningen ikke er modtagere af offentlige penge.
Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer: Formand: Kaj Fjendbo, Kasserer: Bente Vester Mølgård, Jørgen Laustsen, Else Dürr, Kirsten Schmidt. Suppleanter er Edel Smedegård og Jane Abrahamowitz. Forsamlingen udtrykte glæde ved de succesfulde ferniseringer i BizzArt med over hundrede deltagere.
Der informeredes yderligere om foreningens planer og nye tiltag, hvor arbejdsgrupper blandt andet planlægger Skulpturtorv Rødding og Landart på Æblestien.
Foreningen vil fremover også blive åben også for kunstnere uden for 7860 Spøttrup, mens ledelsen af foreningen fortsat vælges i Spøttrupområdet.