Flot opbakning til forening

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.26 Februar 2019 - Kl.8:25

Balling - Volling Pensionistforening har holdt den årlige generalforsamling i Aktivitetscentret.

Der var god opbakning til gule ærter og generalforsamling.

Balling - Volling Pensionistforening har holdt den årlige generalforsamling i Aktivitetscentret.
Som sædvanlig startede aftenen med gule ærter med tilbehør. Maden blev leveret af Slatermesterinden. Herefter var der generalforsamling. Formanden takkede i sin beretning Sparekassen Balling for deres sponsorat, og medlemmerne for den gode opbakning, der havde været til de forskellige arrangementer.
Det har været med til et økonomisk godt år.
På valg var Grethe Goul Pedersen, Kamma Primdahl og Knud Erik Thorgård. Suppleanter Åse Madsen og Kirsten Astrup, alle blev genvalgt. Som revisor ønskede  Tage Larsen ikke genvalg, ny blev Elin Alsbjerg. Bestyrelsen konstituere sig senere.