Hems borgere går online

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.20 April 2021 - Kl.10:29

Hem og Omegns Borgerforening afholder generalforsamling den 20. april om aftenen.

Hem og Omegns Borgerforening afholder generalforsamling den 20. april om aftenen, men grundet forsamlingsforbuddet man denne gang nødt til at afholde mødet online, oplyser bestyrelsen, der kan kontaktes, hvis man vil deltage.
Mødet byder på overblik over økonomi, året der gik og fremtiden i foreningsregi lokalt. Desuden vælges både medlemmer til bestyrelse og suppleanter.