Debat i Rødding Sognehus - Hvad skal vi med kirken?

Af kj - Tirsdag d.4 Marts 2014 - Kl.11:05

Hvad gør vi med vore kirker i fremtiden? Skal nogle af dem nedlægges,- eller sælges? Og hvad kan - og må - de i så fald bruges til? Spørgsmålene er mange, og de konkrete svar endnu få i de mange områder med faldende børne- og indbyggertal.
Tirsdag i sidste uge blev der afholdt Menighedsmøde i Rødding Sognehus, hvor menighedsrådsformand, Margit Bisgård fortalte om det sidste års menighedsrådsarbejde i pastoratet.
Margit fortalte om det at være valgt ind som formand i et råd på 9, hvoraf de 6 var helt nye. Det har været lidt af en udfordring - men vi kom ganske godt fra start og vi har fået et rigtig godt samrabejde.
Vi manglede en kirkegårdsleder - det er nu på plads. En medhjælper er ansat på kontoret - og det har bevirket, at kirkegårdslederen har mere tid, og dermed er blevet mere synlig på kirkegården.
Graverhusene står færdige både i Lem og Vejby.
Vi har brugt en del penge til renovering og udbedring af stormskader - og meget mere venter.Der skal omlægges kirkegårde både i Vejby og Lem, og desuden laves et flise-stisystem ved Rødding Kirke. Renovering af varmeanlæg i Lihme og Rødding Kirker.Som mange nok er bekendt med, har vi længe forsøgt at få det gamle alter fra Rødding Kirke tilbage fra Nationalmuseet. Da dette ikke kan lade sig gøre, forsøger vi at skaffe den fornødne kapital til fremstilling af et kopi af det gamle alter.Vi mangler cirka halvdelen af pengene, som vi søger i en pulje under Provstiudval-get.
Vedr. økonomien, er regnskabet for 2013 knap færdigt - men vi forventer et lille overskud. Det har været et forrygende år, hvad angår arrangementer med stor tilslutning. Vi arbejder på at lave arrangementer specilet for børn og unge, slutte Margit Bisgaard.Debatten - "Hvad skal vi med kirken?" blev åbnet ved indlæg fra henholdsvis Alex Lind og Ann Balleby.
Først ved Alex Lind: Det bliver i tiden diskuteret meget, hvorvidt man bliver nødt til at lukke nogle af vore kirker. 
I København er der lukket en stribe kirker. Her på egnen flytter folk fra land til by, og der bliver født færre børn. Vi er nødt til at se i øjnene, at det er den vej udviklingen går, men det vil være svært at forestille sig, at man ligefrem vælter kirker - de har ligesom vore gravhøje - stor betydning for vores kulturarv og er med til at minde os om fortiden.
En mulighed er, at bruge enkelte af kirkerne til lejlighedkirker.
Ann Balleby var i hovetræk enig i Alex Linds synspunkter og kom desuden ind på nødvendigheden af, at udvik-le kirken. 
Vi skal turde at diskutere muligheder - og lave om på tingene.
Tiden blev kort til den store debat - men der blev da stillet og besvaret spørgsmål.