Hvor skal fremtidens lokale stier gå?

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.20 Juli 2021 - Kl.8:46

Borgere kan præge et nyt forslag til naturstier i Skive Kommune.

Hvor skal naturstierne ligge, spørger kommunen lige nu borgerne om. Foto: Skive Kommune.

Stier er vigtige for sundhed, bosætning og turisme. Stier er vigtige for lokalbefolkningen på landet og for borgerne i de små og store byer. Derfor vil Skive Kommune gerne indbyde til en god debat om, hvordan Skive Kommune skal prioritere arbejdet med naturstier i fremtiden. 
Frem til den 5. september kan du være med til at bestemme, hvor fremtidens naturstier skal gå lokalt. På kommunens hjemmeside kan du se stiplanen, og sende dine forslag til stier eller ændringer af eksisterende til kommunens tekniske forvaltniing.
Stiplanen gør status over de eksisterende naturstier og tilhørende friluftsfaciliteter i Skive Kommune og beskriver naturstier, der ønskes etableret i perioden 2020 til 2028. Den er et planlægningsværktøj, der skal bruges til at prioritere, hvilke nye stier der ønskes realiseret i kommunen. Planen giver indsigt i, hvem der vedligeholder de forskellige naturstier i kommunen, og hvad planerne er for de eksisterende stier. Den skal fungere som et oplæg til kommunens indsats på stiområdet. 
Efter endt høring vil nye stiforslag og eventuelle ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil planen blive forelagt til behandling og vedtagelse i Skive Byråd.
Forslag til nye stier
I stiplanen kan man se de forslag til nye stier, som er stillet af forvaltningen for Teknik, Miljø og Udvikling samt borgergrupper og foreninger i Skive Kommune. De lokale stiforslag, som indgår i stiplanen, er begrænset til at være dem, som forvaltningen kender til på nuværende tidspunkt. I stiplanens høringsfase lægges der op til, at borgere og foreninger kan komme med nye stiforslag. For at et forslag kan behandles og eventuelt medgå i stiplanens prioritering, skal stiforslaget stilles af en repræsentant for en hjemhørende forening i Skive Kommune - eller af en gruppe på minimum 5 personer.
Den 26. august er der desuden borgermøde i Salling Hallerne i Roslev om stiplanen - og alle er meget velkomne.

Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android