Hvordan kan hverdagen fungere med Alzheimer

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.19 Februar 2019 - Kl.10:11

Det fik man i Tirsdagsklubben i Krejbjerg et eksempel på tirsdag i sidste uge.

Der var stort fremmøde.

Det fik man i Tirsdagsklubben i Krejbjerg et eksempel på tirsdag i sidste uge.
Henning og Elsebeth Albrechtsen, Viborg kom og fortalte for en tæt pakket forsamling i den lille sal.
Henning fortalte, med støtte fra hustruen, om hvordan han for et par år siden oplevede, at han skulle bruge længere og længere tid på at forberede sig til sine undervisninger, og at det blev med dalende kvalitet.
Han blev nødt til at forlade jobbet og valgte sammen med hustruen at blive undersøgt. 
Først i 2018 blev diagnosen Alzheimer. Ægteparret fik tilbud om at blive tilknyttet en demenskonsulent, som blev en meget stor støtte i, hvordan de kunne få hverdagen til at fungere ud fra deres interesser. I demenscentret i Viborg er der forskellige grupper, man kan deltage i, bl.a. deltager Henning i en engelskgruppe, der blev dannet fordi der var en, der savnede at snakke engelsk.

Læs mere i avisen ...