Ingen penge til at bevare gammel præstegård

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.14 December 2021 - Kl.10:31

Landsbyudvalget vil ikke støtte Rødding-projekt økonomisk.

Foreningen Rødding Præstegårds Bevarelse vil redde præstegården fra nerivning. Foto: Jan Sand.

Foreningen Rødding Præstegårds Bevarelse har ansøgt Landsbypuljen om 95.000 kroner til at bekæmpe af skimmelvækst i den gamle præstegård, der lige nu står tom, netop på grund af skimmelsvampene. Udvalget har dog sagt nej til at støtte projektet, der handler om at bevare bygningen og sikre den mod nedrivning. Baggrunden er, at udvalget ikke ønsker at støtte en bygning, som er vurderet  sundhedsfarlig. Ligeledes mener udvalget ikke, at det kan afvises, at skimmelvæksten kan begrænses, og bygningen på sigt derfor alligevel skal nedrives. 
Den gamle præstegård i Rødding er bevaringsværdig (niveau 4 af 9, red.) men bygningen er, trods en omfattende renovering i 2015 til 4 mio. kr., fortsat ramt af skimmelsvamp. Rødding, Lem, Lihme og Vejby Menighedsråd, har derfor valgt at bygge en ny præstebolig.  Den gamle præstegård står nu tom, men Foreningen Rødding Præstegårds Bevarelse mener, at bygningen fortsat kan bruges til aktiviteter der indebærer kortere ophold i bygningen, såfremt en række tiltag i en rapport fra Teknologisk Instituttet gennemføres. 
Ifølge Teknologisk Institut, skal genvækstinstallationen renoveres og renses, det åbne loftsrum skal afrenses og alle opholdsrum rengøres grundigt med specialstøvsugning, afvaskning af alle flader mv.  I alt koster arbejdet 145.000 kroner.
Foreningen forventer, at kunne leje bygningen vederlagsfrit af menighedsrådet, mod at forestå driftsudgifter og vedligehold. De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter budgetteres til 60.000 kr., der i givet fald skal finansieres ved medlemskontingent og brugerbetaling. Der etableres en driftsfond, der skal 
dækkes eventuelle underskud i en indkøringsperiode. Foreningen Rødding Præstegårds Bevarelse forventer, at stedet kan være økonomisk selvbærende inden for en 5-årig periode. 
Foreningen er stiftet og er forankret i en bestyrelse på fem personer. Der planlægges tilsagn om medlemskab fra 100 til 200 personer og tilsagn om driftsfondskapital i størrelsesordenen 100 til 150.000 kr., før projektet igangsættes.
Hvad bygningen skal benyttes til, står endnu til forhandling. Foreningen Rødding Præstegårds Bevarelses medlemmer foreslår selv bogantikvariat/bibliotek, understøttelse af det lokale kulturliv og et socialt værested for enlige, ældre og ensomme. 
Om området får et nyt mødested i den gamle præstegård eller om den rives ned, afhænger af, om det lykkes at finde pengene til projektet.