Innovation og entreprenørskab for elever

Af Halfdan Buizer - Tirsdag d.3 Oktober 2017 - Kl.10:53

Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) i Balling begynder et projekt med deres 9. klasse elever, om innovation og entreprenørskab i uge 43.

Vestsalling Skole og Dagtilbud har fået doneret i alt 80.000 kroner til et projekt om innovation og entreprenørskab. Projektet skal blandt give eleverne indblik i de kompetencer, som er vigtige på arbejdsmarkedet.

Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) i Balling begynder et projekt med deres 9. klasse elever, om innovation og entreprenørskab i uge 43. 
Idéen med projektet er, at præsentere eleverne for andre kompetencer, der er nyttige på arbejdsmarkedet. Det primære fokus i Folkeskolen er det faglige, og det nye projekt vil give eleverne muligheden for at afprøve nogle andre sider af dem selv. Diana Kristiansen er lærer på VSD og underviser blandt andet i dansk og kristendom, og så er det hende, der står for projektet. 
- Idéen er at eleverne skal have et større perspektiv om, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Selvom karaktererne og det faglige er vigtigt, er det ligeså vigtigt at kunne tænke kreativt og selvstændigt på en arbejdsplads, siger Diana Kristiansen.

Læs mere i avisen ...