Kun kaptajnen overlevede da Ettine sank

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.17 Januar 2023 - Kl.9:17

Den 27. april 1887 grundstødte kuffen ”Ettine" i Limfjorden sydøst for Jegindø ved Kaas.

Foto: Mølposen 2022.

Af Else Marie Lofstad Jensen, Mølposen 2022.

Kuffen Ettine af Hannover var på vej fra Dȕn-kirken i Frankrig til Aalborg med en ladning hvedeklid. (En kuf er en fladbundet skibstype, der er bred i begge ender og har to master, red.)
Efter nogle smukke og forholdsvis varme dage slog vejret om og bragte kulde, regn og blæst med sig. Den 27. april nåede dette barske vejr sit højdepunkt. Hele dagen faldt svære regn- og haglbyger med næsten orkanagtige vindstød. I en sådan byge grundstødte kuffen Ettine ført af kaptajn H. Fresemann, Hannover, ved Kaas.
Kuffen var samme dag sejlet gennem Thyborøn kanal på vej til Aalborg. For at få skibet fri, satte kaptajnen sin båd ud, og skibets tre mand – styrmanden og to ungmænd – gik i denne for at udsætte et anker. Ved hjælp af dette, håbede han at kunne komme fri af grunden, men ved at ankeret løftedes ud, blev det hængende i den ene side af båden, og denne kæntrede. Alle tre mand faldt over bord og druknede, mens kaptajnen, en ældre mand, stod og så på uden at kunne redde dem. Hjælp fra Mors Meddelelsen om ulykken blev bragt til Nykøbing af fiskere fra Jegindø. Disse havde også bud med fra kaptajnen om hjælp. Fiskeriassistent, løjtnant Redsted, Nykøbing, tog ned til strandingsstedet for nærmere at undersøge sagen. Skibet stod på ca. 6 fod vand, og hvor båden var kæntret, var der kun 5½ fod. Ved at undersøge stedet, stødte man med bådshagen mod det ene lig, en ungmand. Ham fik man trukket op. De to andre lig fandt man ikke, og da man ikke havde båd med, kunne man ikke foretage sig mere for at finde dem. Liget af den unge mand blev bragt til Nykøbing Havn. Her blev han lagt i en kiste. Fra havnepladsen blev han ført til byens kapel. Kisten blev båret af danske søfolk og ledsagedes af to danske faner på halv stang.
Den unge sømand, der var skibskok ombord, var tyskeren Asmus Max Ferdinand Danker, 16 år gammel. Han blev begravet på kirkegården i Nykøbing.
Kuffen kom ved egen hjælp fri og sejlede til Nykøbing, hvor den ankrede op. Det uskadte skib sejlede videre til Aalborg med mandskab fra Jegindø. Kaptajnen var meget berørt af ulykken. De to andre druknede sømænd drev i land den 19. maj. Det var styrmand Albert Finmeyer 36½ år, gift og fra Osterhaudersehn. Han drev i land på Kaas strand. Den sidste var matros Heye Kȍhler knap 17 år og fra Westerhaudersehn. Han drev i land på Øster Hærup strand. Begge er begravet på Lihme Kirkegård.
De tre unge mænds begravelse er indført i kirkebøgerne i henholdsvis Nykøbing og Lihme. Ulykken var omtalt i aviser i hele landet.