Kunstforening vokser i antal medlemmer

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.5 April 2022 - Kl.10:51

SpøttrupCirklen oplever en stor opbakning.

SpøttrupCirklen har holdt sin generalforsamling på BizzArt forleden.

SpøttrupCirklen har holdt sin generalforsamling på BizzArt, og her kunne deltagerne høre om foreningens - både set i forhold til det forgangne år, men også i forhold til fremtidens planer. Formand Kaj Fjendbo fortalte i sin beretning, at foreningen har et voksende medlemstal. Der er således 114 i skrivende stund, hvilket er en tilgang på knap 50 procent siden sidste generalforsamling.
- Vi forsøger fortsat at skabe flere facetter i medlemsspektret, for eksempel inden for musik og små-entreprenører i fødevarebranchen samt gave-kunst/kunsthåndværk. Lige nu er 40 af medlemmerne de ”kreative”, hvoraf 20 er udstillere i galleriet. sagde formanden.
Der har været kraftig vækst i antallet af sponsorer. Takket være en stor indsats, især fra Else Durr, er antallet oppe på 15, og foreningens medlemmer glæder sig over den opbakning.
Formanden rettede også en tak til foreningens cirka 20 cafépassere, for uden dem kunne man ikke magte at opretholde de daglige åbningstider året rundt i Bizz-Art.
Foreningen retter i stigende grad opmærksomheden mod en større verden end selve Spøttrupegnen.
- Vi har efterhånden en stor del af medlemsskaren uden for gl. Spøttrup Kommune, og  derfor har bestyrelsen vedtaget, at denne med generalforsamlingens accept for fremtiden kan vælges uden geografisk skelnen, sagde Kaj Fjendbo.
Foreningens medlemsaktiviteter øges stadig, i det der hele tiden oprettes nye ”arbejdsgrupper”. Blandt disse er Stanneriet, Repaircafé - der kører med stor succes, Nørklerne, Udstillingsgruppen, Musikgruppen, Foredragsgruppen og gruppen for sociale aktiviteter for ældre medborgere.

 

Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android