Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2018

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.13 November 2018 - Kl.9:04

Spøttrup Svineproduktion, der har adresse på Spøttrup Mark, har netop vundet Landbrugets Arbejdsmiljøpris.

Vinderne glæder sig over prisen.

Spøttrup Svineproduktion, der har adresse på Spøttrup Mark, har netop vundet Landbrugets Arbejdsmiljøpris. Virksomheden fik prisen på Landbrug & Fødevarers delegerede møde forleden.
Spøttrup Svineproduktion ApS er et topmoderne landbrug, der beskæftiger sig med svineproduktion og planteavl. Svineproduktionen består af et sohold på godt 2050 søer med en årsproduktion af cirka 80.000 smågrise, der sælges ved cirka 33 kilo, mens markbruget omfatter 300 hektar ager, der drives konventionel med raps, hvede, triticale og byg. Den lokale prismodtager får prisen for sin evne til at sætte stor fokus på trivsel - både hos medarbejdere og i produktionen. På mødet blev Spøttrup Svineproduktion omtalt som en virksomhed, der skaber en fællesskabsfølelse blandt både danske og udenlandske medarbejdere, og som har stor fokus på ny teknologi, der kan lette ofte tunge og farlige arbejdsfunktioner”.
Ejer af Spøttrup Svineproduktion, Søren Andersen, takkede for prisen, ligesom han rettede en tak til sine medarbejdede og deres evne til at løfte i flok.
Med prisen følger 25.000 kroner.