Landsby tester grønne transportformer

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.19 Januar 2021 - Kl.7:53

Lihme er testområde for et projekt støttet af EU

Samkørsel, el-løbehjul i bussen eller noget tredje? Løsningerne er helt op til borgerne.

Lihme Sogn er udvalgt til at være undersøgelses- og testområde for nye grønne offentlige transportformer. Bag projektet står Lihme Borgerforening, Energibyen Skive og Pro-vins Aps i Rødding, og her skal det undersøges, hvilke nye, grønne og offentlige transportformer, der skal bruges i Lihme fremover. Borgerne selv skal således komme med forslag til, hvordan de gerne vil bevæge sig rundt i og omkring samt til og fra Lihme i fremtiden, hvorefter de løsninger, der vælges ud, skal testes i en periode lokalt. Senere kan erfaringerne forhåbentlig inspirere andre landsbyer.
- Det er EU, der støtter en række test-projekter, hvor det skal undersøges, hvordan man kan skabe mobilitet i yderområder. Skive Kommune har via Energibyen budt ind på disse projekter, og herefter har Energibyen Skive kontaktet os i Lihme for at høre, om vi vil være testområde. Vi har spurgt borgerne, og opbakningen viser, at 86 % siger ja til at deltage ud af de svare, vi fik, siger formand for Lihme Borgerforening Claus V. Mikkelsen til Spøttrup Ugeavis.
Siden har der været holdt et onlinemøde i januar, hvor borgerne kunne høre mere om projektet, og hvor folk fra Energibyen Skive også deltog. Her deltog omkring 35 husstande og filmen  og præsentationerne fra mødet er efterfølgende set små 400 genge,  så interessen er stor.
- Det næste skridt bliver et spørgeskema, hvor borgerne kan melde ind, hvilke behov de har for transport, og hvordan de mener, at disse behov bedst kan løses. Vi er åbne over for alle forslag, og derfor ved vi endnu ikke, hvilke transportformer vi skal teste i Lihme Sogn senere på året, siger Claus V. Mikkelsen.
Det afhænger nemlig helt af, hvad borgerne beslutter.
 
Inspiration for andre
Næste skridt bliver at nedsætte en række fokusgrupper, der arbejder med hvert sit område. Det kan være grupper med folk med børn eller unge, der skal transporteres til sport og venner, en gruppe for de ældre borgere og en pendler-gruppe. Igen vil dette afhænge af, hvilke besvarelser, der kommer i spørgeskemaerne.
- Når dette er afsluttet, skal vi i dybden med tingene via en interviewfase, og så evalueres der. Dette forventer vi sker inden sommerferien. Alt dette skal gerne ende ud i, at vi står med en række nye, grønne og offentlige transportformer, som vi skal teste i Lihme Sogn i et år, siger Claus V. Mikkelsen.
Han fortæller, at Lihme er valgt, fordi borgerne er kendetegnet ved at være meget engagerede i lokalområdet, men også fordi området har en række stærke platforme at kommunikere på - herunder borgerforeningens sociale medier og Lihme Mailservice. Endelig har man en stor erfaring med online møder, hvilket kun er blevet forstærket i en periode med corona-restriktioner.
- De erfaringer, som vi gør os i Lihme i testperioden, kan forhåbentlig bruges til at inspirere andre yderområder til at skabe deres egne og mest brugbare løsninger for at komme fra A til B, siger Claus V. Mikkelsen.
Sommerhusejerne er også involveret i projektet, da man i Lihme har tradition for at samarbejde tæt med disse om områdets udvikling.