Landsbyer i Vestsalling styrker deres samarbejde

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.20 December 2016 - Kl.8:35

Fællesskab skal løfte lokale landsbyer og øge bosætningen.

Lihme ser frem til samarbejdet med de øvrige naboer.

Fællesskab skal løfte lokale landsbyer og øge bosætningen.
Landsbyerne Håsum, Lem, Vejby, Ramsing og Lihme går sammen i en såkaldt landsbyklynge ved navn Sydvestsalling - Fra Landsby Til Egn. Det sker med støtte fra DGI, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, som giver 380.000 kroner til samarbejdet. Formålet er at styrke samarbejdet og derigennem stå stærkere som en helhed i stedet for som enkelte landsbyer. Klyngen giver blandt andet mulighed for at koordinere arrangementer og måske slå nogle af arrangementerne sammen, så der holdes en stor festlighed i stedet for fem små. Landsbyerne har fået tilknyttet en konsulent, der skal hjælpe med opstarten, og der vil også komme en række borgermøder i det nye år.
Hos borgerforeningen i Lihme glæder man sig over det nye tiltag. Borgerforeningen oplyser, at der er etableret en styregruppe med repræsentanter fra de fem landsbyer, hvor Lihme Borgerforening repræsenterer Lihme. Det næste års tid skal styregruppen støttet af konsulenter fra DGIs projektkontor Landsbyklynger foretage en undersøgelse af og definere mulige samarbejdsområder, udformning af fælles strategiske mål, identificere fælles udviklingsprojekter samt mulige fælles indsatsområder, der samlet skal føre til at løfte og styrke hele egnen.

Læs mere i avisen ...