LEDERPRIS TIL INGER KROG NIELSEN

Af VUIF - Tirsdag d.4 Marts 2014 - Kl.13:45

„DU GØR EN FORSKEL PRISEN“ - er indstiftet af Dansk Idræts Forbund, og tildeles en lokal idrætsleder/ildsjæl, der har gjort en særlig indsats for den lokale idræt


DIF vil dermed være med til at sætte fokus på det store arbejde som idrættens frivillige dagligt udfører i den enkelte kommune. 
Vestsalling UIF havde indstillet Inger til at modtage DIF’s „DU GØR EN FORSKEL PRIS“, og udover æren medfølger en check på kr. 2500,- Inger fik overrakt prisen tirsdag den 25. februar i forbindelse med Vestsalling UIF’s generalforsamling og prisen blev overrakt af Skive  Idræts Samvirkes repræsentant Rita Primdahl 

Begrundelsen for indstillingen: 
Inger er i dag 63 år og har været en del af Vestsalling UIF i over 30 år. 
Inger blev valgt til håndboldbestyrelsen i midten af 80érne, hvor hun sad i bestyrelsen i 6 år, hvoraf de 4 år var som formand. I slutningen af 80érne blev hun også valgt som kasserer, og den post har hun passet siden, og gør det stadig. Inger har passet kasserer jobbet som var det hendes egen økonomi, og det siger ikke så lidt eftersom hun er bankuddannet. 
Vestsalling UIF har gennem årene været igennem store forandringer/udvidelser, da det er gået fra en 5. strenget forening til nu også at indeholde hele Futurum Fitness og biking.
Samtidig er der store udfordringer da håndboldafdelingen samarbejder med Balling i TEAM SPØTTRUP, fodboldafdelingen samarbejder med både Balling og Lem i TEAM SPØTTRUP, og badminton samarbejder med 6 andre klubber i Salling, så der er mange kasser at holde styr på, og det gør Inger med stor ekspertise. Da vi indenfor de sidste par år også er gået over på Conventus som styresystem, er det også hende der har været på kursus og har gennemført Conventus i vores forening. Ud over at holde styr på økonomien, har hun gennem årene også være initiativtager til en række andre arrangementer. Jeg nævner blot nogle: 
For år tilbage var hun tovholder og initiativtager til Gyldendal løbet, som var et motionsløb der blev afholdt omkring Gyldendal i flere år. 
For at forbedre økonomien i foreningen, har vi i flere år deltaget i oprydningen efter Skive Festival, og stået parkeringsvagt ved arrangementer på Spøttrup Borg, og her har Inger også være med som tovholder til at finde de mange frivillige hjælpere til disse arrangementer. Vi har i mange år også afholdt halballer i Spøttrup Hallen, og her er hun også med til at arrangere, og er altid fast personale i garderoben. Efter Inger gik på efterløn sidste år, har hun taget uddannelsen som fitness instruktør, og bruger nu også mange timer om ugen i Futurum Fitness. Som aktiv håndboldspiller var Inger i mange år Vestsallings ”Landin”, og da hun stoppede som aktiv var hun i flere år holdleder for holdet. Desuden har hun i mange år været fast tidtager til 1. hold herrer, og er det stadig. Inger er „altid“ på arbejde for Vestsalling, og uanset hvilket tidspunkt af døgnet du ringer til Inger så er hun klar til at hjælpe, og der har været mange bestyrelsesmedlemmer der har skullet have hjælp fra Inger. Det er utrolig dejligt i en stor forening der er i positiv udvikling og forandring hele tiden, at man har en person i organisationen, der er så aktiv og har så stor indblik og viden omkring hvad der foregår.
Inger er FORENINGSKVINDE helt til fingerspidserne - en af dem vi vil kigge langt efter i den fremtidige generation. 
Med venlig hilsen 
VESTSALLING UIF