Livskraftig 100-årig i ensom majestæt

Af - Tirsdag d.4 Februar 2014 - Kl.11:02

Sparekassen Balling markerer grundlæggelsen i sine fem afdelinger i Salling torsdag den 13. februar


Ikke mindst den såkaldte finanskrise har tyndet kraftigt ud i antallet af selvstændige pengeinstitutter i Danmark, og det er meget begrænset, hvad der er tilbage af de oprindeligt flere hundrede lokale sognesparekasser.En undtagelse er Sparekassen Balling, som torsdag den 13. februar kan markere 100 års dagen for sin stiftende generalforsamling som selvstændig garantsparekasse. Og i følge formanden, agronom Poul Pedersen, Balling, har sparekassens bestyrelse og repræsentantskab tænkt sig at bevare selvstændigheden mange år endnu. 

Sparekassen Balling er den eneste tilbageværende selvstændige sparekasse i Salling, sandsynligvis fordi den gennem en årrække har opbygget en solid egenkapital, der har tilladt en kontrolleret vækst. 

I det senest offentliggjorte halvårsregnskab for 1. halvår 2013 var sparekassens egenkapital opgjort til 132,3 mio. kr., mens solvens- og kernekapitalprocenten opgjort til 27,6 % hvor lovkravet er 8 %. 

Men sådan har det ikke altid været. Faktisk viste regnskabet for det første år et mindre underskud på godt 97 kroner. Siden gik det heldigvis meget bedre.
Sparekassen blev startet af 70 lokale, fortrinsvis landmænd, som hver indbetalte 50 kr. i garantkapital. De første mange år blev sparekassen drevet af bestyrelsesmedlemmer, og først efter nogle år blev der fastsat en en ugentlig åbningsdag. Ellers var der åbent, når kassereren var hjemme. 

Uddannet personale siden 1977

Det ændrede sig med tiden, hvor der blev fuldtidsansat fast personale i takt med tilgangen af kunder. Det var dog først i 1977, at sparekassen fik ansat en direktør med en egentlig sparekasseuddannelse og efterfølgende også personale med en solid finansiel uddannelse og erfaring. 
Det gælder også den nuværende direktør Kurt Nielsen. Han afløste 1. oktober 2013 Ole Christoffersen, som gennem 21 år havde stået i spidsen for en markant, men dog kontrolleret udvikling med fokus på lokalområdet og på ikke at involvere sig i projekter, som man ikke kunne oveskue.

Åbent hus

I første omgang fejres den runde dag med åbent hus i alle afdelinger, men senere på foråret holdes en egentlig jubilæumsfest for de mange garanter, som udgør sparekassens fundament. Tilsammen har de indbetalt godt 50 mio. kroner i garantkapital.

Jubilæumsgaven

Allerede sidste år besluttede Sparekassen Ballings højeste myndighed, repræsentantskabet, at markere 100-års jubilæet med en kæmpestor gave til egnens befolkning. 
Det er i form af et kontant beløb på hele 7,5 mio. kr. til etableringen af det nye sundhedshus „Pulsen“ i Balling, som i øjeblikket er under etablering i gennem en ombygning og udvidelse af den hidtidige idrætshal i Balling. Projektet er budgetteret til 65 mio. kr. og samler Sparekassen Balling Hallen, sundhedshus, kulturhus, wellneshus og fitnesscenter på tilsammen 4500 m2. 

Byggeriet ventes færdigt senere på foråret. Af samme årsag er jubilæumsfesten, som skal holdes for garanterne i „Sparekassen Balling Hallen“, udskudt til onsdag den 28. maj.