Lokal indsats mod langtidsledige virker

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.23 November 2021 - Kl.8:31

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Skive Kommune har haft møde, og her blev der blandt andet set på indsatsen for at bringe sygefraværet blandt borgere i aktive tilbud ned.

Udvalget er tilfredse med indsatsen. Det er tydeligt for alle, hvor de skal henvende sig, hvis de er syge - nemlig ringe til sygetelefonen - og det skal derfor ikke umiddelbart ændres. Udvalget ønsker desuden, at borgere ved gentagne sygemeldinger guides af sagsbehandler til at modtage sundshedsfremmende tilbud på Sundhedscenter Skive. Denne indsats er på vej, men har været forsinket på grund af corona.
Udvalget behandlede også et punkt om flexjob på Bomi. Løsningen med at ansætte borgere  i flexjobs på Bomi efter, at de har gået længe på ledighedsydelser ser meget lovende ud, lyder vurderingen. Flere har fået flere timers ansættelse, og rutiner giver stor glæde, melder de ansatte tilbage.
Skive Kommune er naturligt en del af veteranindsatsen i Danmark, og dette var næste punkt. Projektet starter i Region Midtjylland, og kommunen har stor interesse i, at Skive  Kaserne har gode relationer til  veteraner, pårørende og  virksomheder på egnen. Projektet styrker kommunens opgave i at medvirke til identifikationen, screeningen og visitering af veteraner, lige som det er med virkende til at yde rådgivning  til de borgere, som kommunen har visiteret. Derudover skal kontaktpersonen fra Skive sikre vidensdeling, når projektet forankres i de andre regioner i den 2-årige periode, som projektet forløber.
Det er i øvrigt en stor glæde for udvalgets medlemmer, at 88 unge har ansøgt om fritidsjob i ældreplejen i Skive Kommune. Den aktive annoncering efter unge har tydeligvis virket helt fantastisk, og det tegner til, at de unge har lyst til at gøre en forskel ved at arbejde med mennesker i fremtiden, lyder det.