Lokale fiskerhuse ved Ålbæk er stemt videre

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.18 Januar 2022 - Kl.10:09

Flere end 800 har stemt på projektet via Underværkers hjemmeside.

Det er nødvendigt at fremtidssikre kysten lige ud for fiskerhusene, hvis de ikke skal forsvinde for altid. Foto: Underværker.dk.

Folkene bag Ålbæk Anker og Landingsplads har bedt om, at så mange borgere som muligt går ind på Realdanias side for kampagnen Underværker. Her kan man nemlig stemme for, at der skal doneres penge til at beskytte området sorte fiskerhuse. Og opråbet har virket. For at komme i betragtning til støtte skulle fiskerhusene have 500 stemmer, og i skrivende stund er det antal nået - faktisk har flere end 800 stemt - og du kan stadig stemme via Underværkers hjemmeside. Det samlede budget for fiskerhuse-projektet er på 672.000 kroner, og der er ansøgt om 472.000 kroner hos Underværker.
De pittoreske, sorte fiskerhuse, der er Aalbæk Anker og Landingsplads’ omdrejningspunkt, kan dateres mere end 100 år tilbage og ligger i et beskyttet landskab med Kås Hoved som nærmeste nabo. Folkene bag  Ålbæk Anker og Landingsplads vil værne om denne lille unikke kulturperle, ved at fremtidssikre kysten lige ud for fiskerhusene og understøtte den kærlighed der er til området gennem etablering af madpakkehus og formidling af området.
Formålet er at understøtte nye fællesskaber og natur- og kuturhistorisk formidling. Ved at sikre fiskerhusene, sikrer man også at fremtidige generationer kan mødes i området og tage del i dets landskabelige- og kulturhistoriske fortællinger. Fiskerhusene kan dateres mere end 100 år tilbage og danner rammerne om et aktivt foreningsliv på tværs af generationer. Klimaændringer udgør en risiko, og det er nødvendigt at fremtidssikre kysten lige ud for fiskerhusene, hvis de ikke skal forsvinde for altid. Husene ligger placeret midt i et unikt landskab, som folkene bag projektet ønsker at formidle; lige fra §3-område og, kystskrænter til Kås Hoved.

Aktiv forening
Helt særligt for de gamle fiskerhuse er, at de på trods af mange år i den barske natur er blevet vedligeholdt og bevaret, og den dag i dag fortsat har en aktiv forening tilknyttet. Området fungerer således også ved anker- og landingspladsen på flere punkter stadig, som det gjorde for 100 år siden. Her fiskes, fortælles historier mens der renses net, og generationer på tværs mødes og værner om en fælles interesse for fiskeri og historie. Fiskerhusene er gået i arv i generationer, og nye generationer oplæres af ældre, så husene kan fortsætte med at danne en autentisk ramme i forbindelse med fritidsfiskeri.
Projektet omfatter både anlægsprojekter og en formidlingsdel. Dels en kystsikring af arealet lige ud for fiskerhusene. Længere inde på land anlægges et garnklargøringshus, der også fungerer som madpakkehus og som et formidlingssted.
Fiskerhusene er et unik, pittoresk, vartegn for stedet og tiltrækker turister, som er nysgerrige på stedets historie og fiskerlejets nutidige funktion. Hertil tiltrækkes både lokale og turister af områdets natur, der både omfatter §3-områder og Kås Hoveds helt unikke landskaber, der blev fredet i 1941 med henblik på at værne om områdets storslåede natur. Der vil derfor som en del af garnklargøringshusets etablering, blive arbejdet med formidling af fiskerhusenes kulturhistoriske fortællinger. Den landskabelige kontekst er en fortælling for sig og vil også indgå som en del af formidlingen, herunder også formidling af vandreruterne, der leder fra fiskerhusene i de smukke §3 naturområder, videre ud til kystskrænterne mod nord og Kås Hoved mod syd.


Et samarbejde
Det er støtteforeningen for Aalbæk Anker- og Landingsplads, der er tovholder på projektet og har ansvaret for den senere drift, som finansieres gennem foreningens medlemskab og frivillighed, sådan som området også bliver det i dag.
Der er et tæt samarbejde med Skive Kommune, som hjælper med godkendelser. Skive Kommune har hertil også bidraget økonomisk til områdets slæbested, der blev anlagt et par år tilbage. Alle projektets anlæg har således fuld tilladelse Kystdirektoratet. Ud over Skive Kommune, samarbejdes og koordineres der med lokale kræfter omkring Aalbæk Strandpark (Foreningen Aalbæk Strandparks Venner). Området ligger cirka 100 m nord for anker- og landingspladsen, og har gennem årtier været velbesøgt som badestrand og mødested for såvel den lokale befolkning som besøgende udefra – herunder gæster i sommerhuse og på campingpladsen. Stranden er registreret som blå flag strand af Friluftsrådet og er om sommeren velbesøgt af sommerhusgæster, campister og andre.
Underværker er en kampagne, hvor frivillige projektgrupper i by og land kan søge støtte til at realisere bygge- og renoveringsdrømme, der kan styrke lokale fællesskaber. Næste ansøgningsfrist er den 7. februar.

Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android