Lokale netværk var til debat

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.19 Marts 2019 - Kl.8:55

Hvad skal der ske fremover med erhvervsnetværkene i Balling og resten af Salling?

Deltagerne kom fra hele Salling, og der var godt fyldt op i Oddenses hal.

Hvad skal der ske fremover med erhvervsnetværkene i Balling og resten af Salling? Det var til debat forleden i Oddense, hvor SET havde indkaldt alle medlemmerne af de lokale netværk til et fælles møde, SET havde indkaldt til mødet, fordi man gerne ville præsentere den nye direktør Lars Fjalland og erhvervskonsulenterne Signe Bak og Frank Petersen, som fremover er tovholdere på netværkene.
Rigtig mange var mødt op, og snakken gik lystigt i grupperne, hvor deltagerne skulle komme med input til, hvordan de gerne ser netværkene arbejde fremover.
SET fik mange forslag med hjem og arbejde videre med.