Lokale pensionister har plads til flere

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.7 Marts 2023 - Kl.8:16

Balling-Volling Pensionistforening har haft generalforsamling.

Her gennemgik formand Grethe Pedersen aktiviteterne i 2022, som blandt andet bød på indsigt i Himalaya Projektet, der omhandler skole og videreuddannelse for unge i Nepal, kaffe med Kurt og en heldagstur til Silkeborg, besøg på det nye varmeværk Rødding og en tur ud og se verdens største møllefundament i Thy, bygget af Ole Ibsen a/s i Balling. Aktiviteterne er mange i foreningen, og et nyt spændende år med oplevelser venter.


Grethe Pedersen gav samtidig udtryk for, at der er plads til flere nye medlemmer i foreningen, og man håber, at nogle har lyst til at være med. Har man det, kan man altid kontakte pensionistforeningen og høremere. Efter beretningen gennemgik kasserer Knud Erik Thorgaard regnskabet. Han kunne fortælle, at de fleste aktiviteter giver underskud på mellem 800 til 4000 kroner, men da foreningen får tilskud fra Skive Kommune, går regnskabet alligevel op.


På valg var Grethe Pedersen, Knud Erik Thorgaard, Kamma Primdahl, revisor Elin Alsbjerg, suppleant Kirsten Astrup og Aase Præst – og alle blev genvalgt. Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Grethe Pedersen som formand, Erik Kuhr som næstformand, Knud Erik Thorgaard som kasserer og Aase Madsen som sekretær. Medlem er desuden Kamma Primdahl, mens Kirsten Astrup er suppleant. Elin Alstrup er revisor, og Aase Præst er revisor suppleant.

Efter generalforsamlingen og lækre gule ærter fortalte næstformand Erik Kuhr om sit erhvervseventyr i Kina. Det var en spændende beretning, som begyndte med produktion af sandpapir og opfindelsen af en pudsemaskine – på en lille fabrik og i en bolig uden varme. Virksomheden voksede til at have 200 underleverandører og 50 mand i arbejde. Men ingenting er nemt i Kina, da alle er parat til at kopiere nye ideer og snyde hinanden og systemet, fortalte han tilhørende. Sproget var også en udfordring, lød det, og hans oplevelse var, at kinesere helst hjælper kinesere, ligesom meget sælges ud af bagdøren. Da USA's tidligere præsident Donald Trump satte told på varer fra Kina, var eventyret slut.