Lokalhistorie i Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup

Af Redaktør Navn - Tirsdag d.13 Januar 2015 - Kl.10:10

”Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg Sogne” tager snart hul på sin 26. sæson. Hvert år har gruppen om vinteren været samlet på skole i Hvidbjerg og arbejdet med historien i området – og snakket ”gamle dage”.


Fra restaureringen af Brøndum kirke 1963-1965. Under to svære stræbepiller på østgavlen af koret fandt man to halvdele af en gravsten, som var anvendt som fundament for pillerne, som i sin tid skulle forhindre, at muren væltede. Museumsfolk vurderede fundet til at være en gravsten fra Middelalderen. 

Personerne som står omkring den ene halvdel af gravstenen fra Middelalderen, er fra venstre: murermester Niels Peter Villadsen, Rettrup, arkitekt Vind, Skive, Kristen Thorsen, Brøndum, Kristian Madsen, Brøndum og Søren Dahl, Rettrup.

”Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg Sogne” tager snart hul på sin 26. sæson. Hvert år har gruppen om vinteren været samlet på skole i Hvidbjerg og arbejdet med historien i området – og snakket ”gamle dage”. 

De seneste ca. 20 år har nogle fra gruppen ved åbningsaftenen i januar vist billeder og fortalt om arbejdet i den foregående sæson. Der har været mellem 60 og 100 tilhørere til disse aftener. De andre 2-3 vinteraftener består den fastere stab af omkring 25 personer.

Hvert år i 20 år har gruppen lavet og udsendt eller omdelt et Julekort, et hæfte på mellem 30 og 50 sider, til alle interesserede. Til den netop overståede jul har godt 150 husstande modtaget hæftet.

Åbningsaftenen i den forestående sæson bliver onsdag aften den 21. januar på skolen. Skolen er ganske vist blevet lukket for undervisning, men kan anvendes af lokale foreninger og grupper denne vinter.

Programmet på åbningsaftenen i år består af følgende emner: Transport ved Erik Boll, Stærke Hans ved Steen Reinholdt samt Siden Sidst, Brøndum kirke, især den store restaurering 1963-65, (som blev udsat i fjor) og Luftfotos fra Hvidbjerg, Rettrup, Brøndum og Grove – alle ved Knud Mouritsen.

Alle er velkomne til at deltage i både fremvisningen på åbningsaftenen og de øvrige møder, der bliver den 18. februar og den 18. marts.