Lokalhistorien i Brøndum, Grove, Hvidbjerg og Rettrup

Af Lasse J Lauritsen - Tirsdag d.12 Januar 2016 - Kl.8:20

Siden 1989 har en gruppe mennesker, ”Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg Sogne”, der interesserer sig for deres egn - og det liv, der er foregået i den, mødtes på skolen i Hvidbjerg.

Dilettant i Brøndum Forsamlingshus sidst i 1940’erne.
Bagerst fra venstre ses Birtha Goul, ukendt, Erna Bisgaard, Jørgen Johnsen, Kathrine Glud, Holger Jensen og instruktøren enelærer i Brøndum Ole Colding. Forrest fra venstre ses Svend Aage Jochumsen, Else Espersen, Ingeborg Glud og ukendt.
(Billedet er overdraget af Knud Høstgaard Møller, Balling).

Siden 1989 har en gruppe mennesker, ”Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg Sogne”, der interesserer sig for deres egn - og det liv, der er foregået i den, mødtes på skolen i Hvidbjerg. 
I starten var der ikke så mange, men efterhånden er antallet, der går op i deres og egnens fortid, vokset, så der er en fast stab på 25-30 personer, der 3-4 aftener hver vinter mødes på skolen og snakker ”gamle dage”. Der lyttes og udveksles minder og billeder samt planlægges en årlig ”sommer-udflugt” til et historisk mål i Salling eller nærmeste omegn.
I knap 25 år er der hvert år til jul lavet et lille hæfte med forskellige emner af historisk art. Det seneste hæftet, ”Julekort 2015”, er på 80 sider og omdeles eller sendes til omkring 200 interesserede.
På hver sæsons første møde i januar fortæller tre personer - til alle interesserede - noget af det, der har været snakket om det forløbne år. Til disse åbningsaftener har der været mellem 50 og 90 personer, nogle så langt fra som Silkeborg, Ebeltoft og Blåvand. 
Åbningsaftenen er onsdag den 20. januar. Her vil Erik Boll, Steen Reinholdt og Knud Mouritsen fortælle og vise billeder om følgende emner: Siden Sidst - Det, skolen blev brugt til foruden undervisning - Brøndum kirkes store restaurering 1963-65 - Oldtidsfund, som blev afleveret på skolen -Lidt flere fly-fotos af ejendomme på egnen.
Husk selv at medbringe kop, kaffe/te og brød!
De øvrige mødeaftener, hvor der snakkes ”gamle dage” på skolen denne vinter, er følgende onsdage: 24. februar og 16. marts.
Hvis nogle har papirer (breve, skøder, pantebreve og lignende) - eller gamle billeder, er vi meget interesserede i at låne dem til kopiering. (I får tingene ubeskadigede tilbage!)
Kontakt kan rettes til Erik Boll eller Knud Mouritsen.