Lokalhistorikere fortæller om egnen

Af Helle Lenschow - Onsdag d.17 Januar 2018 - Kl.9:38

Hør om årets lokalhistoriske gang.

Parti af Brøndum by for 100 år siden. I huset yderst til højre (Brøndum Kirkevej 18) boede en skrædderfamilie, og da konen for 120 år siden døde, flyttede skræddermesteren til Skive og fortsatte som skrædder. Huset, der vender gavlen til, var skolen (Brøndum Kirkevej 20), hvor degnen boede med sin familie. Både skrædder og degn var oplyste personligheder, men da de begge tillige havde et vist temperament, var det ikke sjældent, at naboskabet slog gnister.

 

Gennem mange år har en gruppe borgere i Brøndum og Hvidbjerg sogne hver vinter mødtes på den nu lukkede skole i Hvidbjerg og snakket lokalhistorie. Denne sæson er nummer 30 i rækken, idet det hele startede tilbage i 1979. De sidste cirka 20 år har der været tradition for at udsende et hæfte ved navn Julekort, hvor forskellige lokalhistoriske emner er blevet taget op. Hæftet er blevet omdelt eller sendt til alle, der har været interesseret i det. Her ved den sidste jul blev det afleveret på 250 adresser, og de seneste fem år har hæftet været på mellem 70 og 80 sider.

Læs mere i avisen ...