Lokalt mobilt testteam er på vej ud på skolerne

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.16 Februar 2021 - Kl.10:51

Skive Kommune kører sit eget testteam i stilling på skolerne.

Skive Kommune har ansat tre medarbejdere til at varetage kviktest af personalet på skolerne. De bliver uddannet til opgaven og vil være klar til at køre ud på skolerne fra og med mandag den 22. februar. Kommunens eget testteam bliver blandt andet etableret som en konsekvens af, at Region Midtjylland har opsagt sin aftale med SOS International om løsningen af kviktestop-gaven. 

- Vi har hurtigt taget opgaven på os, fordi det er vigtigt, at vi kan tilbyde vores personale ude på skolerne denne testmulighed. Derfor har vi ansat et testteam på tre personer, der kommer til at køre rundt og tilbyde de medarbejdere, der er mødt ind i forbindelse med genåbningen af skolerne for de yngste elever, to kviktest om ugen, siger Mette Nielsen, der er souschef i Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Skive Kommune. 

- Testen er frivillig, men regelmæssig brug af kviktest kan bidrage til at forebygge smitte fra personer, der endnu ikke ved, at de er smittet. Og tilbuddet vil som udgangspunkt foregå på de enkelte undervisningssteder, men muligheden for, at vi samler testtilbuddet for flere skoler på ét sted, er også i spil. Nu skal vi lige have et overblik over omfanget, siger hun.

Testteamet bliver uddannet hos Falck, der har overtaget kviktestopgaven efter SOS International. Uddannelsen foregår i overensstemmelse med de gældende retningslinjer på området. De tre medarbejdere, der kommer til at udgøre det mobile testteam, er i forvejen tilknyttet skoleområdet i Skive Kommune. 

- Samtidig har vi lavet en aftale med sundhedsplejen i kommunen. Nogle af deres medarbejdere vil også blive oplært i at foretage kviktest. Så vil de kunne træde til, hvis der skulle blive brug for back-up. Sundhedsplejens folk vil også etablere en vagttelefon, som testteamet kan kontakte, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål i forbindelse med udførelsen af testene, siger Mette Nielsen. 

Udover folkeskolerne vil friskolerne i kommunen også være omfattet af tilbuddet. Skole- og Dagtilbudsafdelingen er i gang med at indsamle oplysninger om behovet for test på de forskellige skoler. På den baggrund vil de udarbejde en oversigt over, hvornår de enkelte steder får besøg af test-teamet. Det forventes, at der vil være tale om testtider om formiddagen alle ugens fem hverdage. 

På ældreområdet i Skive Kommune er der faste teststeder på de større plejecentre samt et mobilt testteam, der kører til de mindre plejecentre. Personalet på området bliver tilbudt PCR-test 2 gange ugentligt.