Mads er ikke bange for bilerne længere

Af Ture Damtoft - Tirsdag d.27 Juni 2017 - Kl.11:13

Den brede dobbeltrettede cykelsti mellem Skive og Hvidbjerg blev indviet med taler og cykeloptog lørdag.

Mads Løndal med sin mor Maja. Mads har allerede sagt til mor, at det er rart, man ikke læmgere skal være bange for bilerne på vej til skolen.

Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening håber det vil trække flere folk til de to byer, og allerede nu er skolebørnene mere trygge på deres vej til og fra skolen.
Mads Løndal på otte år var sammen med mor Maja Løndal, og han var glad for den nye cykelsti.
- Det er så rart, at man ikke skal være bange for bilerne længere, og det er det gode asfalt, så det er sjovt at køre på, sagde Mads Løndal med lidt hjælp fra mor. Hun kunne fortælle, at der er andre skolebørn, som nu har skiftet buskortet ud med cyklen.
Så cykelstien har gjort vejen mellem Hvidbjerg og Skive mere sikker, hvilket var et af formålene, som borgmester Peder Christian Kirkegaard sagde i sin åbningstale.
- Cykelstien har været et ønske i mange år for at binde Hvidbjerg tættere sammen med Skive. Det kniber ofte med at holde hastigheden på strækningen, så den sikrer også skolebørn. Jeg vil gerne sige tak til borgerforeningen for deres arbejde og til lodsejerne ved Holstebrovej for deres tålmodighed.
Også tak til entreprenøren, som har udført arbejdet indenfor tidsrammen med flot planlægning og udførelse, der har givet os en flot cykelsti, sagde Peder Christian Kirkegaard.
Borgerforeningen for Brøndum-Hvidbjerg har arbejdet på projektet i flere år, og formand Kristian B. Ipsen var en tilfreds mand på dagen.
- Trafiksikkerheden bliver meget bedre. Bilernes hastighed blev målt over en periode, og gennemsnittet lå meget over hastighedsgrænsen. Så ruten har været træls at cykle på. Nu kommer vi lidt tættere på Skive, og måske vil flere folk flytte herud. De kan jo stadig komme til butikker og skole, sagde Kristian B. Ipsen.
Sammen med de fremmødte tog han turen til Skive og tilbage igen, efter at borgmesteren havde klippet den røde snor. Tilbage i Hvidbjerg kunne festen fortsætte i den gamle grusgrav, hvor der resten af dagen var byfest med hoppeborg, vandrutschebane og cykelshow.