Mange besøger arkivet i Ramsing

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.29 Marts 2022 - Kl.15:06

Lokalhistorisk forening holdt generalforsamling.

Spøttrup Lokalhistoriske Forening har holdt generalforsamling, hvor 28 deltog. Formand Knud Mouritsen var forhindret i at deltage, og derfor var det næstformand, Tage Nielsen, der bød velkommen til de 28 deltagere, hvorefter Ib Svenningsen foreslog af starte med at synge Livet er en gave.
Tage Nielsen fremlagde derefter formandens beretning, som blandt andet omhandlede en udflugt til Viborg, Arkivets Dag med udstilling om Livø og udgivelse af årets Mølposen. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Derefter kunne jasserer Tage Larsen fremlægge det reviderede regnskab og status, der også blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingentet for medlemskab af foreningen fastholdes.
Mødet bød også på en orientering om Spøttrup Lokalhistoriske Arkivs virksomhed, og Ib Svenningsen fortalte, at arkivet på Nørre Ramsingvej er velbesøgt. Trods et Corona-ramt 1. halvår, nåede man således op på 438 gæster i 2021, og at arkivets hjemmeside har rundet en million besøgende.
Derefter var der valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Erik Lofstad blev Lihmes nye repræsentant i bestyrelsen i stedet for Birthe Jespersen, der ikke ønskede genvalg. Der var derudover genvalg til Aage Dahl, Lem-Vejby, Kristian L. Svejgaard, Oddense-Otting og Egon Hørby, Rødding.
Efter kaffen viste Jesper Svenningsen fra Detektorgruppen Guldhornene billeder fra fundet af sølvskatten i Ejstrup, og deltagerne fik fortalt historien fra de første par fundne ting til de dage, hvor gruppen nærmest levede på stedet med museumsfolk og gravemaskine. Han kunne også fortælle, at der senenere er blevet fundet flere ting, som er relateret til fundet. Der var mange spørgsmål om skatten, og han svarede beredvilligt på det hele.