Mange besøgte arkivets nye lokaler

Af Jan Sand - Tirsdag d.15 Januar 2019 - Kl.9:02

Aktiv ildsjæl hædret for mangeårig indsats, da Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv indviede sine nye lokaler i Ramsing.

Mange besøgte de nye lokaler i Ramsing. Foto: Jan Sand.

Borgerne strømmede til, da der forleden var indvielse af Spøttrup Lokalhistoriske Arkivs nye lokaler på den gamle Ramsing Skole. De tidligere lokaler i Nørregade i Balling  var blevet ikke blot for små, men også for utidssvarende for arkivet, og hertil kom at lokalerne ikke var særlig indgangsvenlige for gangbesværede og handicappede. Dette er der nu rådet bod på med nye flotte lokaler.
Arkivet hører under Museum Salling, og museumschef Inge Kjær Kristensen fortalte i sin velkomsttale om det store arbejde, det er at drive et arkiv. Der er masser af billeder for eksempel i arkievets hænder, men hvem er på billederne, hvor er de taget, og hvad er historien bag? Der skal meget arbejde til, både med registrering af tid, sted, og ikke mindst historien bag billedet. 
Arkivleder, og medstifter af arkivet for mere end 45 år siden, Ib Svenningsen, var naturligvis også til stede ved indvielsen.
Han har været med hele vejen. Både da arkivet blev stiftet og oprettet på det daværende rådhus i Ramsing, og da det flyttede til de omtrent 175 kvadratmeter store lokaler i Balling, og frem til nu, hvor arkivet har til huse i 210 kvadratmeter topmoderne lokaler i den nedlagte skole i Ramsing. 

Læs mere i avisen ...