Mange Lihme-borgere til generalforsamling

Af Helle Lenschow - Torsdag d.30 Januar 2020 - Kl.11:59

Lihme Borgerforening holdt foreningens årlige generalforsamling i Lihme Medborgerhus forleden.

Deltagerne hørte om de mange aktiviteter, og flere nød også et stykke kage.

Aftenen blev indledt med fællesspisning. Som det er tradition, laver Lihme Husholdningsforening maden denne aften. Over vinteren, er der normalt fem – seks fællesspisninger i medborgerhuset, hvor forskellige foreninger eller grupper laver mad for omkring 100 børn, unge og voksne. Efter spisning startede generalforsamlingen. Her går nogle hjem for passe børnenes sengetid, andre støder til. Der var 56 til selve generalforsamlingen, hvilket er lidt flere end sidste år.
Bestyrelsens beretning fulgte op på tidligere års beretninger. Der er et stærkt engagement og del-tagelse i foreningens aktiviteter. Tilsvarende ses for andre foreninger og initiativer i Lihmeområ-det. Det er både bekræftende og inspirerende for dem, der forestår aktiviteter og skaber er stærkt sammenhold og fællesskab for området. Her sidst på året har foreningen fået installeret et nyt varme- genvindings- og ventilationsanlæg i medborgerhusets store sal og fået udendørslys på gangsti og ved et mørkt hjørne af p-pladsen. Det var to udskudte projekter tilbage fra ombygningen af medborgerhuset for fire år siden. Der-udover er der købt nye Højskolesangbøger. Alt i alt en investering på godt 306.000 kroner, som kun har kunne lade sig gøre med støtte fra Skive Kommune og Færchfonden samt at Lihme Pensionistforening betalte halvdelen af regningen for de nye sangbøgerne.
Lihme Borgerforening har betalt næsten 130.000 kroner til projekterne fra foreningens kassebehold-ningen og går alligevel ind i 2020 med et godt plus på driftskontoen og ingen gæld. Der er en velkonsolideret økonomi for det kommende driftsår, hvor kassebeholdningen allerede nu, - hvor vi bare er fire uger inde i det nye driftsår, - er oppe på omkring de 100.00 kroner. Et niveau for driftskapitalen, som bestyrelsen og foreningens revisorer er helt trykke ved.


Aktiviteterne i Lihme Medborgerhus er meget tilfredsstillende. I 2019 har der været 191 enkelt-stående aktiviteter, det er en fremgang på ca. 30 aktiviteter i forhold til sidste år.  Foreningen har ingen presserende projekter for 2020, men kan da godt finde projekter som der skal ses på i 2021. Det begynder man at forberede sig på nu, og spare op til. Foreningen har i 2019 startet op med livestream foredrag fra Århus Universitet. Det er blevet godt modtaget og vil fortsætte ind i 2020 med start først den 4. februar. Foreningens aften i efteråret med irsk/skotsk koncert, spisning og hygge var rigtig populær, og noget, som vil blive gentaget til oktober 2020. Foreningens fokus er fortsat på at bruge, udnytte og lære det ny medborgerhuses muligheder og kapacitet. Det ser ud til at aktiviteter og udnyttelse har fundet nogle passende niveauer, der følger behov og muligheder. Men foreningen er fortsat åben for nye initiativer og idéer.


Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Her er det kendetegnet, at bestyrelsesmedlemmerne ofte sidder i bestyrelsen i flere valgperioder, Jette Lind fx med hele 6 år og som den ankerperson, der har været med til at opbygge medborgerhusets køkken og funktionaliteten omkring dette. Det andet bestyrelsesmedlem, som trådte ud af bestyrelsen, er Kirsten Lauridsen. Hun vil fortsat stå for ringridning til byfesten. Til bestyrelsen blev Claus V. Mikkelsen, Sønderhede 7 genvalgt, og der var nyvalg til Pernille Eriksen, Amtsvejen 7 og Konny Gundelund Roed, Vendalvej 2.
Efter generalforsamlingen blev der nydt hjemmebag og kaffe, mens snakken gik.
Den ny bestyrelse konstituerede sig med formand Claus V. Mikkelsen, næstformand Thomas Kristensen, kasserer Johanne M. Bundgaard, sekretær Konny Gundelund Roed og medlemmer af bestyrelsen Pernille Eriksen, Morten Tanderup og Henrik Nybo Jensen.

Nyheder

Persondatapolitik

Du kan downloade en APP til din
telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online.
Appen fåes til både
Iphone og Android